• Galenika Fitofarmacija
  • 05.06.2019. 10:00

Suzbijanje pepelnice u zasadima jabuke

Izmenom tehnologije proizvodnje jabuke i uvođenjem novih sorti, pepelnica postaje uporno i hronično oboljenje. Visok intenzitet zaraze utiče na veću zaraženost pupoljaka, a time i na smanjeno formiranje cvetnih pupoljaka.

Foto: Galenika Fitofarmacija
  • 1.086
  • 115
  • 0

Pored čađave pegavosti lista i krastavosti ploda, pepelnica je najčešće obolenje u zasadima jabuke. Pepelnica, bolest koju prouzrokuje fitopatogena gljiva Podosphaera leucotricha, negativno utiče na zdravstveno stanje biljke, na formiranje cvetnih pupoljaka, kao i na kvalitet plodova jabuke. Blage zime, suvo i toplo proleće, jače đubrenje, osetljive sorte ali i drugi faktori utiču na jaču pojavu ovog obolenja. 

Simptomi se mogu uočiti na svim zelenim delovima biljke. Patogen prezimljava u vidu micelije u unutrašnjosti lisnih ili cvetnih pupoljaka, najčešće terminalnim. U proleće, sa kretanjem vegetacije, u fenofazi pucanja pupoljaka, počinje i razvoj gljive koja prouzrokuje primarne infekcije. Najveće štete ogledaju se u smanjenju prirasta izdanaka i njihovom sušenju. 

Kod rezidbe, uklonite zaražene mladare

Kako bi se potencijal zaraze pepelnicom smanjio, potrebno je da se obavezno prilikom rezidbe uklone zaraženi mladari - "beli mladari". Patogen ostvaruje infekciju na listu, cvetu i plodu jabuke. Na zaraženim biljnim delovima formira se masa konidija, stvarajući brašnastu belu prevlaku, koja se širi vetrom i vrši sekundare zaraze. Za njihovo klijanje nije potrebna kap vode na organu biljke, već je dovoljna i povećana vlažnost vazduha (70 - 90%). Optimalne temperature za razvoj infekcije su od 10 do 20°C. 
Izmenom tehnologije proizvodnje jabuke i uvođenjem novih sorti, pepelnica postaje uporno i hronično oboljenje. Visok intenzitet zaraze utiče na veću zaraženost pupoljaka, a time i na smanjeno formiranje cvetnih pupoljaka i veći infekcioni potencijal za narednu godinu. 

Za suzbijanje pepelnice, kombinovati agrotehničke i hemijske mere zaštite

Na pokožici ploda stvara se tanka rđasta mrežica čime plodovi gube na kvalitetu i tržišnoj vrednosti. Sorte jabuke Ajdared, Jonatan i Greni Smit spadaju u jako osetljive sorte na ovu bolest. Suzbijanje pepelnice mera je koja zahteva pravilno kombinovanje agrotehničkih (uklanjanje zaraženih letorasta) i hemijskih mera zaštite. 

Koristiti fungicide različitih mehanizama delovanja

Kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje da se sa suzbijanjem pepelnice otpočne odmah po kretanju vegetacije. U fenofazi “mišije uši”, potrebno je primeniti fungicid na bazi sumpora COSAVET 80-DF (u koncentraciji 0,3%) koji deluje kontaktno i parama. S obzirom da je ovo period intenzivne zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova potrebno je u svaki tretman dodati i preparat za suzbijanje pepelnice. 

Veoma je važno koristiti fungicide različitih mehanizama delovanja. Za preventivna tretiranja, pre nastanka uslova za sekundarne zaraze, ali i kurativne tretmane nakon ostvarenih zaraza, preporučuje se primena preparata FOTON, fungicida iz grupe triazola, koji deluje sistemično. Od svih triazola ova aktivna materija ispoljava najveću efikasnost u suzbijanju prouzrokovača bolesti iz grupe pepelnica. 
Visoku efikasnost u suzbijanju pepelnice pokazuje i fungicid LUNAR, lokalsistemični fungicid sa translaminarnim kretanjem iz grupe strobilurina. Prema potrebi i trenutnoj situaciji u zasadu, moguća je i kombinovana primena ovih fungicida.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Za više informacija o svim preparatima i njihovoj upotrebi, obratite se stručnom timu kompanije Galenika Fitofarmacija A.D na jedan od niže navedenih kontakata!


Tagovi

Pepelnica jabuke Zasadi jabuke Primena fungicida Zaštita voća Hemijske mere


Partner

Galenika Fitofarmacija A.D

Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
tel: +381 11 3072 301, fax: +381 11 3072 310, e-mail: dpetkovic@fitofarmacija.rs web: http://www.fitofarmacija.rs/