• Trulež oraha
  • 25.01.2020. 12:00

Trulež korena oraha u plantažnom uzgoju

Orah je voćna vrsta koja je rasprostranjena u svim delovima zemlje. Naši narodi su mu od davnina pridavali veliki značaj. Ovakva zastupljenost oraha potiče od njegove višestruke upotrebe.

Foto: Bekir Dolić
  • 355
  • 34
  • 0

Orah je voćna vrsta koja je rasprostranjena u svim delovima zemlje. Naši narodi su mu od davnina pridavali veliki značaj. Ovakva zastupljenost oraha potiče od njegove višestruke upotrebe.

Plantažni uzgoj 

 Čest je slučaj da u ruralnim sredinama parcele ostaju zapuštene, a ljudi traže način da ih iskoriste pa ih pretvaraju u trajne zasade. Ovde se posebno ističe jezgrasto voće, a naročito orah, kesten i leska. 

Zadruge, agronomi i seosko stanovništvo žele da podignu zasade, kako svih voćnih vrsta tako i oraha, a niko ne vodi računa o problemima pri plantažnom uzgoju voćnih vrsta i bolestimakoje uzrokuju određeni patogeni. Ovim izazovom u proizvodnji trebalo bi da se bave agronomi, koji su specijalizovani za zaštitu biljaka (fitomedicinu).

dv
Trebalo bi se više fokusirati na probleme u plantažnom uzgoju

Problemi koji se javljaju 

Najčešći problemi pri plantažnom uzgoju oraha su izbor pogrešnog sortimenta, izostatak konsultacije sa agronomima, loše izvođenje agrotehnike, nestručna rezidba, kao i štetočine oraha.

Bolesti koje ga napadaju

Orah je jako osetljiva voćna vrsta. Ishrana treba da bude veoma izbalansirana i precizno izračunata. Preobilno đubrenje azotom može da dovede do raznih poremećaja. Ne voli slabo propusna tla i heliofitna je vrsta. Pored svih ovih limitirajućih faktora za podizanje zasada, treba odabrati i adekvatan sortiment, razmak sadnje, količinu vode u navodnjavanju, rezidbu, ekspoziciju, agrotehniku i hemijske mere zaštite, kako bi izbegli pojavu jako destruktivnih bolesti koje prouzroukuju gljivice, bakterije i virusi, koji mogu da nasele stabla oraha. U intenzivnom uzgoju, stabla su posebno osetljiva jer su kultivari i sorte uglavnom oplemenjeni u cilju obilnog plodonošenja plodova visokih hemijskih vrednosti gde se u oplemenjivanju zapostavila otpornost. Bolesti koje napadaju orah mogu biti jako destruktivne, a neke od njih u roku od par meseci mogu da unište plantažu i do jednog hektara izazivajući nekroze listova, cvetova i grančica, a na kraju i propadanje stabla. Ovo je, ekonomski, najznačajniji problem u intenzivnim, uslovima gajenja oraha.

Bolesti u intenzivnom uzgoju 

Najčešći patogeni koji uzrokuju bolesti u plantažnom uzgoju oraha su Gnomonia leptostyla, Armillaria mellea, Phyllactinia guttata, Cherry leaf roll virus (CLRV-W), Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas campestris juglandis, Phytophthora spp. i Gleosporium epicarpi.

Phytophthora spp.

Poznata pod nazivom "Trulež korena i krune oraha" (Phytophthora root and Crown rot). Izražavanje simptoma korena i truleži korenovog vrata, zavisi od toga koliko je tkiva korena ili krošnje zahvaćeno i koliko brzo propadaju. Generalno, palež krošnje brzo napreduje, a drveće obično padne na zemlju i umire ubrzo nakon prvog toplog prolećnog vremena. Hronične infekcije, obično korena, uzrokuju smanjenje rasta i rano starenje i opadanje lišća.

Ako u vremenskom intervalu od 18 do 24 sata ili više, tlo bude zasićeno vodom, to može da pogoduje infekciji fitoftorom. Suprotno tome, dobar odvod vode iz zemljišta smanjuje rizik od truleži korena i krošnje. Podloge se razlikuju u zavisnosti od osetljivosti na različite vrste fitoftora; nijedna nije rezistentna na sve patogene iz vrste fitoftora. Dakle, uspeh podloge može delimično da zavisi od vrste fitoftora prisutnih u voćnjaku. U suštini, podloga paradoksa tolerantnija je prema nekoliko vrsta fitoftora nego kod crnog oraha ili engleskog oraha u severnoj Kaliforniji.

dc
Hronične infekcije, obično korena, uzrokuju smanjenje rasta i rano starenje i opadanje lišća

Mere zaštite od bolesti uzrokovane Phytophthora spp.

Najefikasnije mere zaštite od fitoftore na orahu uključuju pažljivo navodnjavanje, oprez pri izboru podloge i dobre univerzalne sanitarne prakse u intenzivnom zasadu oraha. Ostale mere podrazumevaju: formiranje terasa, izbegavanje sabijanja tla, ne dozvoliti da voda za navodnjavanje teče ili stoji više od 24 sata, ograničavanje vremena rada ispod 18 sati ograničiće proizvodnju spore, tj. najbolje je pulsno navodnjavanje u kratkom trajanju. Ako se koristi prskalica, mora da se pazi da voda ne prska po drveću (koristite zaštitu).

Fosfonatni fungicidi (FRAC grupa 33) kao što je fosforna kiselina (KPO3) mogu da se koriste za kontrolu bolesti u integralnoj proizvodnji oraha. Tačan način delovanja nije poznat, ali direktna toksičnost na patogena nastaje kao inhibicija rasta i spora micelija. Tretmani se obično izvode jedan do dva puta u vegetaciji, npr. u proleće i ranu jesen kao preventivni tretman. Kao kurativni tretman mogu da budu potrebne dodatne aplikacije. Fungicid je sistemični preparart koji prati fosfatne (PO4) puteve u biljci. Ostaci fosfita (PO3) perzistiraju mesecima nakon tretmana.

U Sjedinjenim Američkim Državama fungicid je biofungicid i kao takav pogodan je u borbi protiv rezistentnosti. Međutim, neke zemlje izvoznici mogu da imaju maksimalna ograničenja ostataka (MRL). Otkrivena je rezistentnost kod nekih Phytophthora spp. na ostalim usevima, ali ne u orahu. Preporučuje se rotacija sa drugim fungicidima.

Mefenoxam (FRAC grupa 4) registrovan je u proizvodnji oraha i može da se primeni kao emisija, traka ili navodnjavanje na tlo oko stabla kako bi se pokrivala zona korena. Tretman treba da se odradi 90 dana nakon sadnje ili u proleće pre rasta korena u podignutim voćnjacima. Dodatni tretmani mogu da se obave u intervalima od dva do tri meseca, ali ne više od tri tretmana godišnje. Preporučuje se prskanje pre pojave simptoma. Tretmani na stablima sa umerenim do jakim simptomima, možda neće biti efikasni. Otpornost na mefenoksam zabeležena je kod nekih Phytophthora spp.

Preventivne mere ključne u intenzivnom uzgoju 

Orah je sve popularniji kao voćna vrsta i kod nas. Malo zahvata u rezidbi, lakše manevrisanje sa plodom u odnosu na voće sa većim sadržajem vode, adaptabilnost širokom rasponu različitim klimatskih uslova, kao i mogućnost uzgoja na različitim zemljištima čini ga privlačnim za sve veći broj poljoprivrednih proizvođača koji žele da iskoriste svoje zapuštene i neiskorišćene parcele.

dc
Orah je sve popularnija voćna vrsta

Kada sagledamo čitavo izlaganje o bolestima oraha, zaključujemo da je jako bitno angažovati struku kako bi se odabrao dobar sortiment u skladu sa mestom uzgoja, saveti u odnosu na analizu zemljišta, pravilan razmak između stabala, optimalno navodnjavanje, izbegavanje zasenjenih područja, stručna rezidba, optimalno i pravovremeno đubrenje; sve su to preventivne mere koje obavezno treba primeniti kako bi se izbegli odgovarajući uslovi za pojavu bolesti oraha. Pored svega, važno je koristiti zdrav sadni materijal kupljen od pouzdanog dobavljača sa pratećim dozvolama i deklaracijama o poreklu i kvalitetu sadnog materijala.

Hemijske mere zaštite, ali one, kao što to nalaže "dobra poljoprivredna praksa" i kodeks "integralne poljoprivredne proizvodnje", treba da budu primenjene tek kada se druge mere zaštite biljaka od patogena iscrpe. U tom slučaju, treba raditi unakrsne tretmane sa dva ili više fungicida koji su na bazi različitih aktivinih materija ili fungicid kombinovan sa više aktivnih materija koje imaju različit mehanizam delovanja. Pored ove tvrdnje, hemijska zaštita protiv Phytophthora spp. zahteva preventivni tretman što se i preporučuje na zemljištima koja smo opisali kao moguće sredine za pojavu ove bolesti na stablima oraha u intenzivnom plantažnom uzgoju oraha.


Foto prilog


Tagovi

Uzgoj oraha Zasad oraha Plantažni uzgoj Trulež Bolesti


Autor

Bekir Dolić

Više [+]

Bekir je diplomirani inženjer opšte poljoprivrede, radi na terenu BiH, zaljubljenik u voćarstvo i hortikulturu. Posebno ga interesuje autohtona genetika svih biljnih vrsta.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB