Zaštitna sredstva (pesticidi)

Zaštitna sredstva (pesticidi) su materije za suzbijanje štetnih organizama. Mogu biti sintetičke hemijske materije ili (retko) i prirodnog porekla. Zaštitna sredstva su uglavnom toksične materije kojima je namena selektivno uništavanje štetočina. Na području zaštite bilja, pesticidi su sredstva za zaštitu bilja, a na području dezinsekcije oni se nazivaju "biocidi".

Partneri

Napomena

Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Sve informacije pružene u ovoj usluzi prikupljaju se u dobroj namjeri i koriste se isključivo na vlastiti rizik.

Upotreba ovih informacija podložna je poštivanju uslova definisanih u odeljku Pravne napomene.