2,4-DB

Herbicid

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 94-82-6 CIPAC broj: 83

Čistoća 940 g/kg

Datum registracije 01.01.2004

Datum isteka 31.08.2016

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika.