Alfa cipermetrin

Kontaktni i želudačni insekticid širokog spektra dejstva. Suzbija larve i odrasle oblike štetočina. Dobrog početnog i dugotrajnog delovanja. Efikasan u vrlo malim koncentracijama. U zaštiti kupusnjača treba mu dodati okvašivač. LD50 64. O = III. Manje opasan za pčele. Karenca: 14 dana krompir, krastavci, paradajz (u polju i zaštićenom prostoru) i voćke, ostalo nelisnato povrće; 21 dan vinova loza; 28 dana kupusnjače, šećerna repa; 35 dana žitarice, 42 dana uljana repica i agrumi.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Fastac 10 EC SC 10,00%
(Alfa cipermetrin)
BASF /
BASF
Savanur EC EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Chemical Agrosava /
Runel EC EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Agro Care /
Agrointer
Nurelle D EC 5,00%
(Cipermetrin) 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Arysta LifeScience Corp. /
AgroChem Maks
Konzul EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Anthocid D EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Nanjing Baofen, China /
Agrolink Srbija
Despot EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Agromarket /
Corelle D EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Jiangsu Flag, China /
BV Komerc
Callifos super EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Zorka Klotild /
Savanur 220 EC EC 2,00%
(Hlorpirifos) 0,20%
(Alfa cipermetrin) 0,20%
(Zeta - cipermetrin)
Chemical Agrosava /
Konzul 220 EW EW 2,00%
(Hlorpirifos) 0,20%
(Alfa cipermetrin) 0,20%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Cythrin 500 EC EC 5,00%
(Alfa cipermetrin) 5,00%
(Zeta - cipermetrin)
Agriphar /
Agromarket
Crna mamba EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
BioGenesis /
Tajfun EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Župa Kruševac /
Sucip 20 EC EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Veterinarski Zavod Subotica /
Notikor EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Parijat Agencies /
BV Komerc
Cipkord 20 EC EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Durbin 200 EW EW 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Cythrin 250 EC EC 2,50%
(Alfa cipermetrin) 2,50%
(Zeta - cipermetrin)
Agriphar /
Agromarket
Durbin EW EW 1,00%
(Alfa cipermetrin) 1,00%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Ambarin EC 0,80%
(Alfa cipermetrin) 0,80%
(Zeta - cipermetrin)
Agriphar /
Agromarket

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 67375-30-8 CIPAC br. 2004/58/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Smjesa diastereoizomera, koji se sastoji od: (S)-α-cijano-3-fenoksibenzil- (1R)-cis-3-(2,2-diklorvinil)- 2,2-dimetilciklopropan karboksilat i (R)-α-cijano-3-fenoksibenzil- (1S)-cis-3-(2,2-diklorvinil)- 2,2-dimetilciklopropan karboksilat (= cis-2

Čistoća 930 g/kg CIS-2

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara, pri čemu se mora obezbediti da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju i mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera, pri čemu se mora obezbediti da uslovi za registraciju uključuju i odgovarajuće mere zaštite.