Alfa cipermetrin

Kontaktni i želudačni insekticid širokog spektra dejstva. Suzbija larve i odrasle oblike štetočina. Dobrog početnog i dugotrajnog delovanja. Efikasan u vrlo malim koncentracijama. U zaštiti kupusnjača treba mu dodati okvašivač. LD50 64. O = III. Manje opasan za pčele. Karenca: 14 dana krompir, krastavci, paradajz (u polju i zaštićenom prostoru) i voćke, ostalo nelisnato povrće; 21 dan vinova loza; 28 dana kupusnjače, šećerna repa; 35 dana žitarice, 42 dana uljana repica i agrumi.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Fastac 10 EC SC Alfa cipermetrin BASF /
BASF
Storanet Insekticidna mreža Alfa cipermetrin BASF /
BASF
Savanur EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Chemical Agrosava /
Runel EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agro Care /
Agrointer
Nurelle D EC Cipermetrin + Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Arysta LifeScience Corp. /
AgroChem Maks
Konzul EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Anthocid D EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Nanjing Baofen, China /
Agrolink Srbija
Despot EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agromarket /
Corelle D EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Jiangsu Flag, China /
BV Komerc
Callifos super EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Zorka Klotild /
Savanur 220 EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Chemical Agrosava /
Konzul 220 EW EW Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Cythrin 500 EC EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agriphar /
Agromarket
Crna mamba EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin BioGenesis /
Tajfun EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Župa Kruševac /
Sucip 20 EC EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Veterinarski Zavod Subotica /
Notikor EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Parijat Agencies /
BV Komerc
Cipkord 20 EC EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Durbin 200 EW EW Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Cythrin 250 EC EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agriphar /
Agromarket
Durbin EW EW Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Ambarin EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agriphar /
Agromarket
Fasthrin 10 EC EC Alfa cipermetrin Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 67375-30-8 CIPAC br. 2004/58/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Smjesa diastereoizomera, koji se sastoji od: (S)-α-cijano-3-fenoksibenzil- (1R)-cis-3-(2,2-diklorvinil)- 2,2-dimetilciklopropan karboksilat i (R)-α-cijano-3-fenoksibenzil- (1S)-cis-3-(2,2-diklorvinil)- 2,2-dimetilciklopropan karboksilat (= cis-2

Čistoća 930 g/kg CIS-2

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara, pri čemu se mora obezbediti da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju i mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera, pri čemu se mora obezbediti da uslovi za registraciju uključuju i odgovarajuće mere zaštite.