Dimetomorf

Sistemik za suzbijanje plamenjače vinove loze, krompira i salatnog krastavca. LD50 2000. S.O. = III. Karenca: 14 dana krompir, salatni krastavac; 28 dana duvan; 35 dana vinova loza (stone sorte) i 42 dana vinova loza (vinske sorte).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 110488-70-5 CIPAC br.: 483 2007/25/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (E,Z)-4-[3-(4-klorfenil)-3-(3,4 dimetoksifenil)akriloil]morfolin

Čistoća ≥ 965 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. Uslovi za primenu moraju uključiti nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.