Epoksikonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Zahvaljujući kombinacijama s delotvornim materijama iz drugih grupa (benzimidazoli) imaju vrlo širok spektar primene. Namenjeni su za suzbijanje uzročnika bolesti na žitaricama: Blumeria graminis, Puccinia spp, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis i Septoria spp. Smanjuje zarazu klasa s Fusarium vrstama. LD50 3160. S.O. = III. Karenca: 42 dana žitarice i 35 dana šećerna repa.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 135319-73-2 (prije106325-08-0) CIPAC br. 609 2008/107/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (2RS, 3SR)-1-[3-(2-klorfenil)- 2,3-epoksi-2-(4-fl uorfenil) propil]-1H-1.2,4-triazol

Čistoća ≥ 920 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača metabolitima triazola putem hrane,
  • potencijalno prenošenje na velike udaljenosti putem vazduha,
  • opasnost za vodene organizme, ptice i sisare. Uslovi za registraciju moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika.