Etoksazol

To je novi kontaktni selektivni akaricid. Deluje kontaktno i digestivno, larvicidno i ovicidno na sve stadijume i jaja štetočina. Prikladan za primenu u integrisanoj zaštiti bilja. Izrazito je selektivan. Ima dozvolu za suzbijanje crvenog voćnog pauka, koprivine grinje i žutog lozinog pauka. Koristi se u: jabukama, kruškama, breskvama, nektarinama, kajsijama, mandarinama, klementinama, narandžama, limunu, grejpfrutu, tangerinama i vinovoj lozi. S.O = . LD50. Karenca: 14 dana agrumi, breskve, nektarine, kajsije; 28 dana kruške i jabuke; na vinovoj lozi osigurana vremenom primene - pre cvetanja.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao akaricid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama.
Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.