Fenheksamid

Botricid iz nove hemijske grupe namenjen za suzbijanje sive plesni u: vinovoj lozi, jagodama, voću, povrću i ukrasnom bilju. Deluje na Monilia spp. i Sclerotinia spp. Potpuno drugačiji u odnosu na dosada poznate botriticide. Deluje preventivno i dugotrajno. LD50>5000.S.0.=III. Karenca: 2 dana nektarine; 4 jagode, paradajz, stone sorte šljiva, breskve; 7 dana paradajz za preradu, trešnje, višnje, paprika; 10 dana luk, salata; 14 dana stono grožđe; 21 dan šljive za preradu, vinske sorte vinove loze. Na šljivama dozvoljena do tri tretiranja u vegetaciji.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Teldor 500 SC SC Fenheksamid Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 126833-17-8 CIPAC br.603 2001/28/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-(2,3-diklor-4-hidroksifenil)- 1-metilcikloheksankarboksamid

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji, posebna pažnja se obraća na mogući uticaj na vodene organizme, a mora se osigurati da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključe mere za smanjenje rizika.