Fenoksaprop-P

Herbicid za suzbijanje uskolisnih, semenskih i nekih višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Furore Super EW Fenoksaprop-P + Fenoksaprop-P-etil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC br. 484 CAS br. 113158-40-0

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operaterai i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu neciljanih biljaka,
  • prisustvo protektanta mefenpir-dietila u formulisanim proizvodima, u smislu izloženosti operatera i radnika i drugih prisutnih lica,
  • perzistentnost aktivne supstance i nekih od proizvoda razgradnje u hladnijim oblastima i oblastima u kojima se mogu javiti anaerobni uslovi.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.