Fluazifop - p - butil

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sintezu lipida neophodnog u izgradnji ćelijskih membrana i to isključivo kod trava. Ćelijske membrane određuju šta može da uđe ili izađe iz ćelije. Ne suzbija: Festuca ovina, Festuca rubra i Poa annua. Ne u kombinaciji s drugim herbicidima. Potpuno selektivan na širokolisne useve. I u dvostruko većim dozama od preporučenih nanesen, na listove gajenih biljaka ne izaziva oštećenja. Apsorbuje se preko lista, prodire ksilemom i floemom u tačke rasta. Prvi simptomi vidljivi nakon 7-14 dana od prskanja a do konačnog sušenja dolazi posle 3-4 nedelje. Sušenje se postepeno prenosi od najmlađih ka starijim delovima biljke. Manji sadržaj vlage u zemljištu i vazduhu (u vreme suše i velikih vrućina) i poodmakli razvojni stadijum korova smanjuju delotvornost, pa je potrebno tretirati biljke većim dozama. U povrtarskim kulturama, zbog perzistentnosti, prskanja ne treba razdvajati. Kod soje se primenjuje u periodu od prve troliske do pred cvetanje. Kod jagoda su dozvoljena dva tretiranja: pre cvetanja i posle berbe. Kod ribizli, malina i ogrozda dozvoljeno je tretiranje do početka cvetanja. Uz preparat forte nije potrebno dodavati ulje. Najmanje 70 dana razmaka mora da bude od tretiranja do setve ozimih žitarica. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove u dikotiledonim kulturama. Jednogodišnje trave, u vreme tretiranja, treba da imaju 2-4 lista a višegodišnje od 15-20 cm. Primenjuje se u: šećernoj repi (faza od 2 prava lista repe do zatvaranja redova) i stočnoj repi, soji, suncokretu (2-6 pari listova), uljanoj repici (od 2 prava lista do pojave rozete), lucerki i duvanu (nakon nicanja korova), stočnom grašku, krompiru, grašku, pasulju, kupusu, kelju, karfiolu, luku, šargarepi, paradajzu, paprici, cvekli, jagodama, ribizlama, malinama, ogrozdu, koštičavom i jezgrastom voću (starije od 2 godine), vinogradima (stariji od 2 godine) i rasadnicima ukrasnog, drvenastog bilja. Najranije 70 dana posle primene smeju da se seju žitarice i kukuruz. K: 28 dana za jezgrasto i koštičavo voće; 70 dana cvekla; 42 dana duvan. LD50 2925. S.O. = III

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Fusilade forte EC Fluazifop - p - butil Nufarm /
Genera