Flufenoksuron

Perzistentni inhibitor hitinaze. Dozvoljeno samo jedno tretiranje kruške i jabuke za suzbijanje crvenog voćnog pauka, u fazi izlaska larvi iz zimskih jaja i dva tretiranja za suzbijanje grozdovih moljaca u vreme najintenzivnijeg leta. LD50 981 za preparat. S.O. = III. Karenca: 91 dan jabuke, kruške; 56 dana stone sorte grožđa; 42 dana vinske sorte grožđa.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 101463-69-8 CIPAC br.: 470

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-[4-(2-klor-4,4,4-trifl uor-p-toliloksi)-2-fl uorfenil]-3-(2,6-difl uorbenzoil)urea