Flutriafol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija uzročnike bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp, Pyrenophora teres, te smanjuje zarazu Septoria spp i Fusarium na klasu. Kombinovan s karbendazimom ima širi spektar. Suzbija cerkosporu, pepelnicu i rđu šećerne repe, a može da se koristi u kombinaciji s fentin preparatima u smanjenim dozama. Na suncokretu suzbija belu trulež, trulež glava i sivu pegavost stabljike. LD50 1140. (za miša 365). S.O. = III. Karenca: 35 dana žitarice, šećerna repa (dozvoljena do 2 tretiranja tokom vegetacije).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 76674-21-0 CIPAC br.: 436

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-2,4’-difl uor-α-(1H-1,2,4-triazol1-ilmetil)benzhidril alkohol

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B 
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na 

  • bezbednost radnika i osiguranju da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu podzemnih voda kada se flutriafol primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • dugotrajni rizik za insektivorne ptice.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće,  moraju uključiti mere za smanjenje rizika