Karfentrazon-etil

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 128639-02-1 CIPAC broj: 587

Čistoća 900 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda ako se karfentrazon-etil primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.