Klofentezin

Suzbija zimska i letnja jajašca crvenog pauka. Ima kontaktno i dugo rezidualno dejstvo. LD50 3200. S.O. = III. Na vinovoj lozi dozvoljena primena samo početkom proleća. U svim kulturama dozvoljene su najviše dve primene na istoj površini. Ne koristiti preparat u krastavcima za kiseljenje. Karenca: 42 dana jabuke, kruške; OVP za vinovu lozu; 7 dana krastavci (namenjeni za salatu).

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Apollo SC Klofentezin Adama Irvita N.V. /
Adama Beograd

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 74115-24-5 CIPAC br.: 418 2008/69/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3,6-bis (2-klorfenil)-1,2,4,5- tetrazin

Čistoća ≥ 980 g/kg (suhi materijal)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao akaricid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene, kada je to odgovarajuće, propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • potencijalno prenošenje na velike udaljenosti putem vazduha,
  • rizik za neciljane organizme. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.