Metkonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Triazolni sistemik, derivat ciklopentanola. Suzbija uzročnike bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis i Septoria spp. Smanjuje zarazu klasa s Fusarium vrstama. LD50 1459. S.O. = III Karenca: 35 dana pšenica i ječam, 56 dana uljana repica.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Caramba EC EC Metkonazol BASF /
BASF Srbija
Osiris EC Epoksikonazol + Metkonazol BASF /
BASF Srbija

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 125116-23-6 (stereokemija nije određena) CIPAC br. 706 2006/74/EC 2008/45/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-klorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciklopentanol

Čistoća ≥ 940 g/kg (suma cis- i trans-izomera)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama, ptica i sisara. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere zaštite