Metrafenon

Preventivnog i kurativnog dejstva. Koristi se u stadijumima razvoja BBCH (15-81) u intervalima 10-14 dana.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Vivando SC 50,00%
(Metrafenon)
BASF /
BASF
Systhane 12 E EC 12,50%
(Miklobutanil) 5,00%
(Metrafenon)
Dow AgroSciences /
AgroChem Maks

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.