Novaluron

Inhibitor hitinaze. Upotrebljava se za suzbijanje jabukinog smotavca, savijača kožice ploda i minera okruglih mina, te kruškine buve. Na istoj površini sme da se koristi najviše dva puta godišnje. Karenca: 21 dan za jabuke i kruške.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 116714-46-6 CIPAC br.: 672

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-1-[3-klor-4-(1,1,2-trifl uor-2-trifl uormetoksietoksi)fenil]-3-(2,6-difl uorbenzoil)urea