Rimsulfuron

Kao i kod nikosulfurona jednogodišnje trave ne smeju da imaju više od 5 listova inače je potpuno neefikasan! Sistemični folijarni herbicid koji se translocira u celu biljku i koncentriše u tačkama rasta. Kukuruz u vreme prskanja mora da ima 1-8 listova. Može da se kombinuje sa preparatima na bazi: atrazina, bentazona, bromoksinila, dikambe, fluroksipira, klopiralida, tifensulfurona i drugih. Delotvoran na jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i neke širokolisne korove. Za razliku od nikosulfurona ima izvesno dejstvo i preko zemljišta. Može da se koristi posle  setve, a pre nicanja, kao i posle nicanja krompira. Najkasnije 4 sata nakon prskanja čitav preparat se nalazi u biljci, pa nema opasnosti od ispiranja zbog padavina. LD50 6000. S.O. = III. Upotrebu treba izbegavati ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organofosforni insekticidi. Karenca: 42 dana krompir, OVP kukuruz.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Sorgum WDG 25,00%
(Rimsulfuron)
Sharda Cropchem Limited /
Herbos d.d.
Tarot 25 DF DF 25,00%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
AgroChem Maks
Trawell WG 25,00%
(Rimsulfuron)
Stockton d.o.o. /
Stockton d.o.o. Agromais
Duo Pak Tarot 25 DF + Mustang WG 25,00%
(Rimsulfuron) 0,63%
(Florasulam) 45,00%
(2,4 – D)
Dow AgroSciences /
Nava 75 WG WG 25,00%
(Tifensulfuron-metil) 50,00%
(Rimsulfuron)
Jiangsu Agrochem Laboratory /
Agrolink Srbija
Grid 75 WG WG 25,00%
(Tifensulfuron-metil) 50,00%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Claro WG 25,00%
(Tifensulfuron-metil) 50,00%
(Rimsulfuron)
Sinochem /
Agromarket
Tarot Plus WG WG 60,80%
(Dikamba DMA-so) 3,26%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Tiger 25 WG WG 25,00%
(Rimsulfuron)
GAT /
GAT
Tiger 25 OD OD 25,00%
(Rimsulfuron)
GAT /
GAT
Tarot 25 WG WG 25,00%
(Rimsulfuron)
Sinochem /
Agromarket
Rimex WG 25,00%
(Rimsulfuron)
Sinochem /
Agromarket
Rifonex WG 25,00%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Gentlemen WG 25,00%
(Rimsulfuron)
CNCCJC Kina /
BV Komerc
Amurg 25 WG WG 25,00%
(Rimsulfuron)
Biesterfeld /
Delta Agrar
Victus Duo WG 42,90%
(Nikosulfuron) 10,70%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Rinico WG 50,00%
(Nikosulfuron) 25,00%
(Rimsulfuron)
Sinochem /
Agromarket
Cordus 75 WG WG 50,00%
(Nikosulfuron) 25,00%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Arigo WG 36,00%
(Mezotrion) 12,00%
(Nikosulfuron) 3,00%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Rimex Extra WG 73,21%
(Dikamba DMA-so) 3,26%
(Rimsulfuron)
Sinochem /
Agromarket
Principal Plus WG 55,00%
(Dikamba Na-so) 9,20%
(Nikosulfuron) 2,30%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Nerot plus WG 60,80%
(Dikamba Na-so) 3,26%
(Rimsulfuron)
Agro Care /
Agrointer

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 122931-48-0 (rimsulfuron) CIPAC br. 716 2006/39/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4-6 dimetoksipirimidin- 2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea

Čistoća ≥ 960 g/kg (izražen kao rimsulfuron)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih biljaka i podzemnih voda u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.