Spinosad

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Laser 240 SC SC Spinosad Dow AgroSciences, A /
Dow AgroSciences, Beograd

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 131929-60-7(Spinosin A) 131929-63-0 (Spinosin D) CIPAC broj: 636

Čistoća ≥ 850 g/kg

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

U ukupnoj proceni rizika,  posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama,
  • rizik za kišne gliste kada se primenjuje u staklenicima.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.