Tau-fluvalinat

LD50 260 - 3000. S.O. =. Karenca OVP. Karenca: 14 dana za koren šećerne repe; 21 dan za jabuke; 35 dana za lišće repe za krmu.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Mavrik EW Tau-fluvalinat Adama Irvita N.V. /
Adama Beograd

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da uslovi za primenu uključuju mere za smanjenje rizika.
  • rizik za neciljane artropode i osiguranje da uslovi za primenu uključuju mere za smanjenje rizika.
  • test materijal, koji je korišćen u toksikološkim studijamaž, mora se uporediti i potvrditi u odnosu na specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi.