Tolilfluanid

Po spektru delovanja vrlo je sličan diklofluanidu, ali ima niže maksimalno dozvoljene koncentracije. Suzbija: sivu plesan na vinovoj lozi, jagodama, salati, paradajzu i plamenjaču vinove loze, paradajza, salate; pegavost lišća i krastavost plodova jabuke; bolesti jabuke u skladištu. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: 4 dana paradajz; 7 dana jabuka i jagoda; 14 dana jagode u zaštićenom prostoru; 21 dan glavičasta salata; 35 dana vinova loza stone sorte; 42 dana vinova loza vinske sorte.