Tolklofos-metil

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 57018-04-9 CIPAC broj: 479

Čistoća > 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže tolklofos-metil za druge namene osim za tretiranje krtola krompira pre sadnje i tretiranje zemljišta za gajenje salate u staklenicima, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije