Trifluoksistrobin

Suzbija krastavost plodova, pepelnicu jabuka, pepelnicu i plamenjaču vinove loze, cerkosporu i druge bolesti. U vinovoj lozi se primenjuje od završetka cvetanja do formiranja bobica veličine zrna graška. Ne preporučuje se više od 4 prskanja tokom vegetacije da bi se izbegla rana pojava rezistencije. Preventivno deluje i na pojavu bolesti na jabukama tokom skladištenja. LD50 2000.S.O. = III. Karenca: 21 dan jabuka, kruška; 49 dana vinova loza; 35 dana šećerna repa.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Zato 50 WG WG 50,00%
(Trifluoksistrobin) 5,00%
(Trifloksistrobin)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.