Triflusulfuron

Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja te kulture i korova.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj 731 CAS broj 126535-15-7

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • izloženost potrošača putem hrane metabolitima IN-M7222 i IN-E7710 u narednim biljkama u plodoredu i u proizvodima životinjskog porekla,
  • zaštitu vodenih organizama i vodenih biljaka od rizika koji proističu od aktivne supstance i metabolita IN-66036 i osiguranje da uslovi registracije, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • potencijal kontaminacije podzemnih voda proizvodima degradacije IN -M7222 i IN-W6725, kada se triflusulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.