Zeta - cipermetrin

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Fury 10 EC EC Zeta - cipermetrin FMC /
Galenika Fitofarmacija
Fury Geo GR Zeta - cipermetrin FMC /
Galenika Fitofarmacija
Savanur EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Chemical Agrosava /
Runel EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agro Care /
Agrointer
Nurelle D EC Cipermetrin + Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Arysta LifeScience Corp. /
AgroChem Maks
Konzul EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Anthocid D EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Nanjing Baofen, China /
Agrolink Srbija
Despot EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agromarket /
Corelle D EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Jiangsu Flag, China /
BV Komerc
Callifos super EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Zorka Klotild /
Savanur 220 EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Chemical Agrosava /
Konzul 220 EW EW Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Cythrin 500 EC EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agriphar /
Agromarket
Crna mamba EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin BioGenesis /
Tajfun EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Župa Kruševac /
Sucip 20 EC EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Veterinarski Zavod Subotica /
Notikor EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Parijat Agencies /
BV Komerc
Cipkord 20 EC EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Durbin 200 EW EW Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Cythrin 250 EC EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agriphar /
Agromarket
Durbin EW EW Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Ambarin EC Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agriphar /
Agromarket

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 52315-07-8 CIPAC broj: 733

Čistoća ≥ 850 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B 
Prilikom procene dokumentacije za registraciju za druge namene, osim za primenu u žitima, posebna pažnja se obraća na izloženost potrošača prema mPBAldehidu, kao proizvoda degradacije u toku prerade.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu ptica, vodenih organizama, pčela, neciljanih zglavkara i neciljanih zemljišnih makro-organizama.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.