Zeta - cipermetrin

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Fury 10 EC EC 1,00%
(Zeta - cipermetrin)
FMC /
Galenika Fitofarmacija
Fury Geo GR 0,08%
(Zeta - cipermetrin)
FMC /
Galenika Fitofarmacija
Savanur EC EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Chemical Agrosava /
Runel EC EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Agro Care /
Agrointer
Nurelle D EC 5,00%
(Cipermetrin) 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Arysta LifeScience Corp. /
AgroChem Maks
Konzul EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Anthocid D EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Nanjing Baofen, China /
Agrolink Srbija
Despot EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Agromarket /
Corelle D EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Jiangsu Flag, China /
BV Komerc
Callifos super EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Zorka Klotild /
Savanur 220 EC EC 2,00%
(Hlorpirifos) 0,20%
(Alfa cipermetrin) 0,20%
(Zeta - cipermetrin)
Chemical Agrosava /
Konzul 220 EW EW 2,00%
(Hlorpirifos) 0,20%
(Alfa cipermetrin) 0,20%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Cythrin 500 EC EC 5,00%
(Alfa cipermetrin) 5,00%
(Zeta - cipermetrin)
Agriphar /
Agromarket
Crna mamba EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
BioGenesis /
Tajfun EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Župa Kruševac /
Sucip 20 EC EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Veterinarski Zavod Subotica /
Notikor EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Parijat Agencies /
BV Komerc
Cipkord 20 EC EC 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Durbin 200 EW EW 2,00%
(Alfa cipermetrin) 2,00%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Cythrin 250 EC EC 2,50%
(Alfa cipermetrin) 2,50%
(Zeta - cipermetrin)
Agriphar /
Agromarket
Durbin EW EW 1,00%
(Alfa cipermetrin) 1,00%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Ambarin EC 0,80%
(Alfa cipermetrin) 0,80%
(Zeta - cipermetrin)
Agriphar /
Agromarket

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 52315-07-8 CIPAC broj: 733

Čistoća ≥ 850 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B 
Prilikom procene dokumentacije za registraciju za druge namene, osim za primenu u žitima, posebna pažnja se obraća na izloženost potrošača prema mPBAldehidu, kao proizvoda degradacije u toku prerade.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu ptica, vodenih organizama, pčela, neciljanih zglavkara i neciljanih zemljišnih makro-organizama.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.