Pregled prema aktivnim materijama - Anilino pirimidini

Inhibiraju sintezu aminokiselina.