Pregled prema aktivnim materijama - Avicidi

Sredstva za sprečavanje šteta koje nanose ptice (odbijanje napada).