Pregled prema aktivnim materijama - Ftalimidi

Imaju više mesta delovanja.