Pregled prema aktivnim materijama - Nematocidi

Koriste se ubrizgavanjem u zemljište, zalivanjem zemljišta, inkorporiranjem u zemljište ili fumigacijom zemljišta. Međutim, bez obzira na njihovu formulaciju, kada dođu u zemljište svi deluju kao fumiganti. Kod većine je određen rok koji mora da prođe između primene i setve, odnosno sadnje. Karenca - za dazomet za povrće je 42 dana, a za ukrasno bilje određuje se biološkim test...

Pogledaj više...

Koriste se ubrizgavanjem u zemljište, zalivanjem zemljišta, inkorporiranjem u zemljište ili fumigacijom zemljišta. Međutim, bez obzira na njihovu formulaciju, kada dođu u zemljište svi deluju kao fumiganti. Kod većine je određen rok koji mora da prođe između primene i setve, odnosno sadnje. Karenca - za dazomet za povrće je 42 dana, a za ukrasno bilje određuje se biološkim testom fitotoksičnosti. Za metil bromid karenca je 2-4 dana. Na površini tretiranoj metil bromidom povrće ne sme da se gaji najmanje 2 godine. Radna karenca za metil bromid je 24 sata, a primena je dozvoljena samo ovlašćenim stručnjacima. Dazomet se u zemljištu pretvara u metil izotiocijanat (metifum). Dazomet je nematocid, insekticid, fungicid i herbicid. S. O. = III. LD50 520. T - 0,05 voće i povrće; 0,2 kupusnjače.