Pregled prema aktivnim materijama - Okvašivači i lepila

Dodaju se kod prskanja ili raspršivanja preparata s kontaktnim dejstvom radi smanjenja površinske napetosti, čime se postiže bolje vlaženje pojedinih delova biljaka, kao i za povećanje sposobnosti prianjanja. Koristi se za suzbijanje pepelnice na jabuci, peronospore luka, za tretiranje kultura i insekata s naglašenom voštanom prevlakom (repa, kupusnjače i druge biljke), kao i k...

Pogledaj više...

Dodaju se kod prskanja ili raspršivanja preparata s kontaktnim dejstvom radi smanjenja površinske napetosti, čime se postiže bolje vlaženje pojedinih delova biljaka, kao i za povećanje sposobnosti prianjanja. Koristi se za suzbijanje pepelnice na jabuci, peronospore luka, za tretiranje kultura i insekata s naglašenom voštanom prevlakom (repa, kupusnjače i druge biljke), kao i kod folijarnih herbicida. Doza može da se smanji, upotrebom ovih materija, za 15-20%.