• Mikroorganizmi u poljoprivredi
  • 17.03.2019. 13:00

Efektivni mikroorganizmi korisni za biljnu, ali i pčelarsku proizvodnju

Zajedničkim delovanjem efektivni mikroorganizmi sprečavaju razvoj negativnih prirodnih procesa, a ubrzavaju nastanak i razvoj po proizvodnju korisnih procesa. Zemljištu poboljšavaju fizičko-hemijske karakteristike, biljkama daju bujnost i veće prinose, vodu prećišćavaju, a za pčele su "prirodni antibiotici".

Foto: Bigstockphoto/yuris010
  • 379
  • 24
  • 0

Kada se pre više od pedeset godina prvi put počelo diskutovati i polemisati o upotrebi tzv. korisnih, tada nazvanih efektivnih mikroorganizama, u proizvodnji hrane malo ko je verovao da će isti privući pažnju. Inovativna tehnologija, relativno visoka cena u odnosu na hemijske proizvode i otpor prema inovacijama, predstavljaju osnovnu kočnicu širokoj upotrebi ovih proizvoda u poljoprivredi, pogotovo kada se radi o sredinama koje još uvek praktikuju tradicionalne načine proizvodnje hrane. Međutim, višestruki vidljivi pozitivni efekti omogućili su da navedeni proizvodi pronađu svoj put do krajnjih kupaca. 

Koncept korisnih (efektivnih) mikroorganizama

Efektivni mikroorganizmi prvi put su izolovani na Univerzitetu u Okinavi, u Japanu (Okinawa, Japan), 70-tih godina. Osnovni postulat bio je izdvojiti mikroorganizme koji po svojoj prirodi delovanja nisu štetni za okolinu i iste staviti u simbiozu sa drugim efektivnim mikroorganizmima kako bi zajedničkim delovanjem unapredili sredinu u kojoj se razvijaju. Da bi došlo do unapređenja određene proizvodnje, zajednički deluje preko 80 različitih postojećih vrsta među kojima su najznačajniji sojevi bakterija mlečne kiseline, fotosintetske bakterije, kvasci, aktinomicete i različite plesni. Navedene vrste mikroorganizama stalno su u interakciji kako bi sprečile procese truljenja uzrokovane radom nekih štetnih mikroorganizama i te iste procese preveli u procese fermentacije

Uloga i značaj ekološke proizvodnje

Celokupan proces svodi se na princip "po prirodi bezbolnog" principa razlaganja složenih i kreiranja jednostavnih materija koje su lako dostupne biljkama, koje obogaćuju zemljište, deluju imunološki na životinje, a sa druge strane nemaju negativnih efekata na okolinu. Budući da od "prirodnog otpada" stvaraju esencijalne životne materije, sa pravom nose epitet "imunološkog sistema" prirode. 

Delovanje mikroorganizama na zemljište 

Budući da je zemljište kao osnovni proizvodni resurs, vrlo često degradirano različitim toksičnim, hemijskim i fizičkim uticajima, koristi efektivnih mikroorganizama na isto su višestruki. Osnovni cilj kultivisanja zemljišta je poboljšanje fizičko-hemijske strukture kako bi bilo pogodno za uzgoj određenih useva. Međutim, koliki god stepen obrade zemljišta praktikovali, u zemljištu još uvek ostaje određeni deo materija koje biljkama nisu dostupne budući da se nalaze u neaktivnom obliku ili su u krajnjem slučaju toksične. Uticaj efektivnih mikroorganizama pri tome je višestruk budući da oni deluju antioksidacijski, sprečavajući negativne prirodne reakcije.

Naime, tla koja se odlikuju visokim stepenom oksidacije, zadržavaju hranljive elemente pa biljke koriste značajno više energije da usvoje te hranljive elemente. Dodatno, takva zemljišta pod uticajem velikih koncentracija teških metala i njihovim sjedinjavanjem sa ostalim metalima povećavaju toksičnost. Korišćenjem mikroorganizama na takvim zemljištima, teški metali prevode se u neutralne oblike pa se vodom ispiru u dublje delove i postaju teže dostupni biljkama. Na taj način smanjuje se toksičnost a povećava pristupačnost hranljivih elemenata

Efektivni mikroorganizmi doprinose poboljšanju fizičko-hemijske strukture zemljišta
Efektivni mikroorganizmi doprinose poboljšanju fizičko-hemijske strukture zemljišta (Foto: pro-well.co.za)

Korišćenjem efektivnih mikroorganizama obogaćuje se mikroflora zemljišta. Ona postaju plodnija i "odmornija" pa se teže dostupni elementi razlažu do lakše dostupnih. Na ovaj način biljke ih lakše usvajaju što na kraju doprinosi razvoju i biljke i ploda.

Primenom efektivnih mikroorganizama do većih prinosa

Za uravnotežen razvoj biljaka protrebno je delovanje i dostupnost svih hranljivih elemenata. Vrlo često određeni elementi prisutni su, ali se nalaze u nepristupačnom obliku i nisu dostupni kao takvi biljkama. Korisnost proizvoda na bazi efektivnih mikroorganizama ogleda se u tome da različitim antioksidacionim procesima razlažu složene materije do jednostavnih (esencijalnih) i time ih čine dostupnim biljkama. Biljke pri tome koriste manje energije kako bi korenovim sistemom usvojile hranljive materije što ih čini otpornijima. 

Mikrobiološka đubriva kao zamena za mineralna đubriva i pesticide

Konstantna upotreba proizvoda na bazi efektivnih mikroorganizama stvara povoljne mikroklimatske uslove za razvoj biljaka. Biljke koje rastu i daju plodove u takvim uslovima su dosta otpornije na stresove izazvane vremenskim uslovima ili nedostatkom određenih hranjivih elemenata. Sa druge strane, takve biljke odlikuju se proizvodnjom ujednačenih plodova koji pravovremeno sazrevaju i imaju izuzetne nutritivne vrednosti. Uticaj ovih proizvoda nije samo trenutan, u toku proizvodnje, on se odražava i nakon ubiranja plodova jer se takvi plodovi dugotrajnije i lakše skladište. 

Mikroorganizmi jačaju pčelarske zajednice i povećavaju prinose meda

Proizvodi na bazi efektivnih mikroorganizama poslednjih godina, usled svog pozitivnog delovanja zauzimaju značajno mesto u pčelarskoj proizvodnji. Prvenstveno se koriste za poboljšanje imunološkog sistema pčela što doprinosi boljim proizvodnim performansama. Pored toga, koriste se kako bi se smanjio negativan uticaj najznačajnijih štetočina po pčelinju zajednicu (najznačajniji je voskovo moljac).

Probiotici na bazi efektivnih mikroorganizama deluju na način da štite crevnu sluzokožu pčela i obogaćuju je korisnom florom što smanjuje mogućnost nastanka crevne bolesti - nozemoze. Primenjuju se tako što se dodaju u tekuću hranu (sirupe) ili u ne previše hladnu, nehlorisanu vodu. Takođe, nije retka  ni njihova primena u higijenskim pojilicama, a iskustva ukazuju da su pčele mnogo smirenije kada piju vodu u koju je dodat probiotik na bazi efektivnih mikroorganizama.

EM Probiotici pozitivno utiču na imunološki sistem pčela
 Probiotici poboljšavaju imunološki sistem pčela i redukuju delovanje štetočina (Pixabay/mommyhen42)

Efektivni mikroorganizmi mogu se primenjivati i za dezinfekciju pčelarske opreme ali i u okruženju oko pčelarske zajednice. Tako deluju na smanjenje štetočina koje se nastanjuju oko pčelarske zajednice, a samim tim i smanjuju mogućnost njihovog uticaja na zajednicu. Na taj način njihov uticaj je disperzan i na celokupnu životnu sredinu. 

Sveobuhvatnost delovanja korisnih mikroorganizama

Pristup delovanju korisnih mikroorganizama je sveobuhvatan i ne može se ograničiti samo na direktnu proizvodnju hrane. Korisni mikroorganizmi svoju primenu nalaze i u prećišćavanju vode, čišćenju reka, dezinfekciji životnog prostora i prostora namenjenog držanju životinja, kompostiranju i proizvodnji organske materije. Njihovo delovanje je holističko i svoju primenu imaju "od polja pa do stola" što omogućava održivo upravljenje koristeći ovakve proizvode. Vrlo bitno je proizvode na bazi efektivnih mikroorganizama koristiti konzistentno i preventivno jer se na taj način povećava i efekat njihovog delovanja. 


Tagovi

Mikroorganizmi u poljoprivredi Efektivni mikroorganizmi Imunološki sistem prirode Održivo upravljanje Plodnost zemljišta


Autor

Admir Hodžić

Više [+]

Magistar agronomije, sa orijentacijom na ruralni razvoj, inovacije i proizvodnju zdravstveno ispravne hrane. Istražuje, analizira i deli zanimljive agro teme.