• Subvencije
  • 01.07.2019. 14:00

Objavljen pravilnik o podsticajima za nabavku mlekomata i robota za mužu

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme: mlekomat i robot za mužu, koji se prvi put stavljaju u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.000.000 dinara.

Foto: Depositphotos/PicsFive
  • 146
  • 7
  • 0

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje objavljen je na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme: mlekomat i robot za mužu, koji se prvi put stavljaju u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi.

Pravilnik, kao i obrazac zahteva nalaze se ispod ovog teksta. 

Pravo na podsticaje imaju gazdinstva koja imaju od 20 do 200 mlečnih krava 

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, pri čemu na gazdinstvu imaju od 20 do 200 mlečnih krava i to: fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i privredno društvo.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je podnosilac zahteva u potpunosti realizovalo investiciju za koju podnosi zahtev u periodu od 15. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Užice: Za subvencije u poljoprivredi 27 miliona dinara

Najviše u jednoj godini do 15 miliona dinara 

Podsticajima se ne nadoknađuju: porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost, carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne, saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća, kao i troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično. Ne nadoknađuju se i troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi, potom troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta, kupovina polovne opreme, mehanizacije i materijala, doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal), kao i nabavka predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Poljoprivrednik podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.000.000 dinara.

Stočarima od jeseni pravo na preči zakup zemljišta

Novac se isplaćuje po redosledu podnošenja zahteva 

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.


Dokumenti


Izvori

Uprava za agrarna plaćanja


Tagovi

Podsticaji Subvencij Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik Stočarstvo


Autorka

Slađana Aničić

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi