• Kreditna podrška
  • 18.03.2020. 09:00

Olakšice u otplati kredita za nabavku krava i junica za priplod - rok dve godine

Olakšice se odnose, pre svega, za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do dve godine, koji se uključuje u rok otplate kredita.

Foto: Jelena Gajić Đokić
  • 349
  • 17
  • 0

Novim izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku uvedene su posebne olakšice u ostvarivanjau prava na kreditnu podršku i uslovima otplate kredita za nabavku životinja za priplod, a od sada i za dalji tov, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

Podsticaji za biljnu proizvodnju biće isplaćeni i bez zahteva

Olakšice se odnose, pre svega, za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina - može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do dve godine, koji se uključuje u rok otplate kredita.

Dobavljač životinja može biti i poljoprivrednik

Takođe, dobavljač životinja može biti i poljoprivrednik koji je registrovan u skladu sa propisom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina. Kada je predmet kredita nabavka polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela dobavljač može biti bilo koje lice.

Uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj stočarstva za nabavku pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predračun za nabavku životinja ili predugovor o kupoprodaji navedenih životinja, odnosno izjava podnosioca zahteva data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će sredstva iskoristiti za namene navedene u zahtevu.

Dostavite kopiju o uverenju porekla ili o zdravstvenom tsanju životinje

Nakon puštanja kredita u tečaj dostavljaju se kopije uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne životinje (pedigre) za kvalitetna priplodna grla (za uvozna grla kopija originalnog pedigrea iz zemlje izvoznika), ili kopije pasoša, ili kopije uverenja o zdravstvenom stanju životinje.

Do kraja marta isplata podsticaja za kvalitetna priplodna grla

Resorno ministarstvo podseća da je kreditna podrška vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita. Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima - bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno 1 odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.


Tagovi

Kreditna podrška Nabavka priplodnih životinja Nabavka životinja za tov Priplodne krave Olakšice


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Rodile šljive i prerodile.