• IPARD fond
  • 18.09.2017. 10:00

Šta je potrebno za IPARD?

IPARD razvojni program je namenjen poljoprivrednicima koji planiraju investicije u svoje poslovanje kako bi unapredili ili proširili svoju proizvodnju.

Foto: igor stevanovic / Bigstock
  • 3.464
  • 151
  • 0

Poljoprivrednicima u Srbiji uskoro će biti dostupna sredstva iz IPARD fondova. U pitanju je program predpristupne pomoći za ruralni razvoj, koji je našoj državi postao dostupan sticanjem statusa zemlje kandidata za članstvo u EU. Novac će biti na raspolaganju, ali pod uslovima koji će biti striktno propisani.

Neophodna edukacija

Dakle, uz dobru edukaciju o pisanju predloga projekata i popunjavanje potrebne dokumentacije, svaki poljoprivrednik, koji ispuni uslove konkursa, može da konkuriše i da dobije značajnu novčanu pomoć. Uz ova sredstva lako se može napraviti ogroman pomak u proizvodnji i povećanje kapaciteta.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja biće zaduženi za realizaciju IPARD programa. U ovoj fazi izvršena je insitucionalna priprema i od Vlade Srbije i očekuje se dolazak akreditacione komisije iz Brisela, od kojih zavisi kada će se krenuti u korišćenje sredstava. Međutim, ne treba sedeti skrštenih ruku i čekati. Potrebno je što pre se informisati o uslovima za konkurisanje i sektorima poljoprivrede koji su obuhvaćeni projektom. Svakako, jedan od najvažnijih pripremnih poteza jeste i edukacija o načinu na koji se konkurisanje odigrava i zahtevima koje mora ispuniti svaki predlog projekta.

Fondovi EU su na raspolaganju građanima Srbije već niz godina. Međutim, mali broj je onih koji sredstva i dobiju. Razlog nisu loše ideje, već nepoznavanje postupaka pisanja projekata i nedovoljna informisanost. Selekciju prolaze samo kvalitetno napisani projekti, koji ispunjavaju zahteve programa i konkursa u okviru njih.

Kako steći potrebna znanja?

Neformalno obrazovanje u Srbiji je odličan način za sticanje traženih i korisnih znanja. Jedan od načina da se ova znanja steknu brzo i kvalitetno jeste pohađanje kurseva u školama za neformalno obrazovanje. Ono na šta je potrebno obratiti pažnju prilikom izbora edukativne ustanove jesu stručnost i kredibilitet predavača.

Kursevi obično traju do osam nedelja. Tempo i dinamika rada su prilagođeni zaposlenim osobama. Metodologija nastave zasnovana je 100 odsto na praktičnom radu polaznika. Kod pojedinih škola cena kursa može da se nađe za oko 20.000 dinara mesečno, a aktuelni su i popusti.

Aktivnosti vezane za IPARD, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poverilo je poljoprivrednim stručnim službama. Možete se obratiti i Regionalnim i Opštinskim razvojnim agencijama, lokalnim akcionim grupama i konsultanstkim firmama.

Refundacija

EU Info Point Novi Sad je informacioni kutak Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, koji, pored drugih programa, pruža informacije i o mogućnostima finansiranja iz fondova EU. Poljoprivrednici i ovde mogu da dobiju savete kako da se pripreme za apliciranje.

"Zavisno od mere, od poljoprivrednika će se tražiti da uredi svoja imovinska pitanja, da izmiruje obaveze iz poslovanja, uvede odgovarajuće standarde i da pripremi poslovni plan. Poslovni plan je i obavezni deo konkursne dokumentacije kojim poljoprivrednik prikazuje analizu svog poslovnog poduhvata za koji traži sredstva. Potrebno je napomenuti da sredstva koja se budu odobravala u okviru IPARD-a će biti u obliku refundacije, odnosno isplate sredstava nakon utroška. To znači, da će poljoprivrednici morati obezbediti sredstva za finansiranje poslovnog poduhvata i tek nakon realizacije dobiti povraćaj dela sredstava. Povraćaj će najčešće dobiti do 60 odsto ukupne investicije, osim za mere koje će se odnositi na mlade poljoprivrednike (do 65 odsto ) i poljoprivrednike iz brdsko-planinskih područja (do 70 odsto)", objašnjava Biljana Viduka iz EU Info Point-a.

IPARD razvojni program je namenjen poljoprivrednicima koji planiraju investicije u svoje poslovanje kako bi unapredili ili proširili svoju proizvodnju. Nažalost, mali proizvođači će teško učestvovati u programu, osim ukoliko se budu udruživali.

Dodaje da se stiče utisak da da poljoprivrednici ne raspolažu sa dovoljno informacija o programu. U velikoj meri iz razloga što se dugo priča o IPARD-u, a sama realizacija nije još počela.

"Neophodno je da se poljoprivrednici što pre informišu o mogućnostima i čitajući dostupan dokumenta na sajtu Ministarstva poljoprivrede, kontaktiranjem navedenih institucija i organizacija ili posetom info danima i prezentacijama programa koje se realizuju na terenu. Na osnovu dobijenih informacija će donositi prve odluke o učešću i u skladu s tim planirati sledeće korake: na koji poziv se javljati, kako izraditi poslovni plan, kako obezbediti sredstva za finansiranje", kaže Viduka.

Potražite dokument Ministarstva ispod teksta!

Foto: igor stevanovic / Bigstock


Dokumenti


Tagovi

IPARD Fondovi EU Članstvo Ministarstvo poljoprivrede Šumarstva i vodoprivrede Vlada Srbije Projekat Dokumentacija Kapaciteti Kursevi Škole Neformalno obrazovanje Stručnost Kredibilitet Predavači Novac Edukacija Znanje Agencija za obrazo


Autorka

Marija Jovanović

Više [+]

Marija je ekonomski novinar već 12 godina. Ima 38 godina i završila je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Životni moto: Najvažnija stvar kod cilja jeste da ga imate. Uvek imajte na umu da je vaša čvrsta odluka da uspete važnija od svake druge.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Za vreme novogodišnjih praznika retki su domovi u kojima se ne kiti jelka. Svake godine se apeluje na građane da, ukoliko žele prirodnu, kupe jelku sa busenom. Pre svega, na taj način se utiče na smanjenje seče četinara u šumama, time podrž... Pročitaj celu belešku »