• Podsticaji u poljoprivredi
  • 10.01.2020. 12:30

U 2020. godini s novim traktorom: Poljoprivrednicima i do 800.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za nabavku novih traktora. Zahtev se može podneti do 29. maja, a najviši iznos podsticaja koju korisnik može da ostvari je 800.000 dinara.

Foto: Agroklub
  • 12.890
  • 636
  • 0

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih investicija za nabavku novog trktora snage motora do 60kW (80, 46 KS), sa standardnim delovima, uređajima i opremom uključujući i pripadajuću traktorsku kabinu, a koji se prvi put koristi za izvođenje poljoprivrednih radova bilo da je reč o biljnoj ili stočarskoj proizvodnji.

Poljoprivrednici će do kraja godine moći da kupuju traktore upola cene

Traktor mora biti proizveden u Srbiji 

Prema rečima Živka Stefanovića, stručnjaka za agroekonomiju iz lozničkog "Poljosaveta" neophodno je da traktor bude proizveden u Srbiji ili da model dobavljač uvozi u rastavljenom stanju i sklapa u svojim proizvodnim linijima u našoj zemlji. U tu grupu spadaju traktori marke IMT, TAFE, Foton, Solis, Belarus, Mahindra iYto.

"Prvi od uslova koji se moraju ispuniti je da lice koje konkuriše bude upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da bude u aktivnom statusu. To se odnosi na fizička lica, preuduzetnike, privredna društva i zemljoradničke zadruge," rekao je Stefanović. 

Korisnik mora ispuniti opšte i posebne uslove 

Traktor treba da bude kupljen u periodu od 1. januara 2020. godine do dana podnošenja zahteva. Potrebno je da podnosilac ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu, odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka.

Kako Stefanović navodi pored ovih opštih, korisnik podsticaja mora da ispuni i posebne uslove i to da u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisane površine pod odgovarajućim kulturama i to do 0,5 ha povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru, do 2 ha jagodastog voća ili do 5 ha ostalog voća, 2 ha vinograda (upisane u Vinogradarski registar), do 3ha povrća na otvorenom, od 0,1 do 50 ha cveća, do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja i do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Oni koji nisu u IPARD programu moći će da nabave traktor iz nacionalnih mera podrške

Rok za podnošenje zahteva od 6. januara do 29. maja

Stočari koji žele konkurisati moraju imati najviše 19 mlečnih krava odnosno da imaju ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata i to najviše do 19 goveda ili do najviše 149 ovaca i koza, do najviše 29 krmača, 99 tovnih svinja, 3.999 brojlera po turnusu i do najviše 399 tovnih ćurki. 

"Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora podnosi se u roku od 6. januara do 29. maja tekuće godine. Uz zahtev, podnosilac mora dostaviti i račun za nabavku traktora, otpremnicu, dokaz o izvršenom plaćanju, garantni list, uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, potvrdu nadležnog organa da lice ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu, overenu kopiju saobraćajne dozvole za traktor, izjavu dobavljača da je traktor proizveden u Srbiji," precizirao je Stefanović.

Kako do novog traktora preko IPARD programa i ko može da konkuriše

Pola plaća država pola poljoprivrednik

Naglašava da uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz zahtev ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva i da sva dokumenta koja se dostavljaju moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. 

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjena za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednosti, odnosno povraćaj je 65 odsto za lica koja žive u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. 

"Za jednu kalendarsku godinu korisnik može da ostvari ukupan iznos podsticaja u vrednosti od 800.000 dinara. Novac se isplaćuje po redosledu podnošenja uredno podnetih zaheva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi. Korisnik kome su sredstva odobrena dužan je da podsticaje namenski koristi, ne otuđi i ne omogućava drugoj osobi korišćenje traktora u roku od pet godina od dana nabavke i naravno da se pridržava i drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom ," zaključio je Stefanović. 


Tagovi

Traktori Subvencije države Registrovano gazdinstvo Nabavka traktora Podsticaju Ministarstvo poljoprivrede Živko Stefanović


Autorka

Jelena Gajić Đokić

Više [+]

Inženjer voćarstva i vinogradarstva. Poljoprivreda je njena velika ljubav a posao novinara pružio joj je mogućnost da upozna svoj kraj iz drugog ugla.