• Agrarni budžet
  • 28.01.2019. 12:00

Vojvodina: Kako će biti raspoređeno 6 milijardi dinara?

Oko šest milijardi dinara vredan je poljoprivredni budžet AP Vojvodine u 2019. godini. Na šta ukazuju cifre raspodele, saznajte u tekstu.

Foto: Vlada Vojvodine
  • 542
  • 28
  • 1

Oko šest milijardi dinara vredan je poljoprivredni budžet AP Vojvodine u 2019. godini. Novac će se utrošiti kroz Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike za razvoj sela, kao i Programe korišćenja sredstava iz budžetskih fondova za vode, šume i razvoj lovstva. Iako vlast u Banovini naglašava da su ulaganja u poljoprivredu svake godine sve veća, činjenice ukazuju da to nije tako.

Radojević: U 2019. iz pokrajinske kase 35% više novca agraru

Sve manje novca za poljoprivredno zemljište

U poslednjih pet godina smanjuju se iznosi planiranih i potrošenih sredstava kroz Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. U 2015. godini planirano je 2,86 milijardi dinara, ali je utrošeno 2,1 milijarda. U narednoj godini utrošeno je 1,92 milijardi dinara, zatim 2017. godine 1,97 milijardi, dok je prošle godine utrošeno 1,76 milijardi dinara. U ovoj 2019. godini planirano je da se utroši 1,44 milijardi dinara, bez prenetih ugovorenih obaveza iz prethodne godine. Ovo stalno smanjenje je u vezi sa smanjenjem iznosa prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.

Najveći iznos od 650 miliona dinara, u ovoj godini planiran je za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju sistema za navodnjavanje, nabavku opreme za navodnjavanje, nabavku konstrukcija i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarsikih i vinogradarskih zasada. Zatim za uređenje atarskih puteva (190 miliona dinara), uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja (110 miliona), postupke komasacije (80 miliona) i poboljšanje plodnosti zemljišta (50 miliona dinara).

Sva dokumenta potražite ispod teksta.

Promenljiva podrška poljoprivrednim gazdinstvima

Iznosi koji se planiraju i potroše u okviru Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela, godinama unazad su vrlo promenljivi. Tako je u 2015. godini planirano za ove namene 519,5 miliona dinara, a potrošeno je 501,9 miliona. Naredne 2016. godine planirano je samo 347 miliona dinara, a potrošeno 335 miliona. U 2017. godini beleži se značajan porast kako planiranog (722,3 miliona dinara), tako i potrošenog iznosa (656 miliona), a već u 2018. godini beleži se opet značajan pad - 463 miliona dinara planirano, dok je 431,4 miliona potrošeno. U ovoj 2019. godini planirano je 621,2 miliona dinara podrške. Ovakva kolebanja iznosa planiranih i izvršenih rashoda ukazuju na neustaljenost politika finansiranja i podrške poljoprivredi.

Što se tiče namene korišćenja, najznačajnije je pomenuti da se u Programu za 2019. godinu za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava planira 235 miliona dinara, zatim 250 miliona za podršku mladima u ruralnim područjima, i 76 miliona za podizanje konkurentnosti kroz preradu i sertifikaciju. Sredstva će se putem konkursa podeliti poljoprivrednim gazdinstvima, za nabavku priplodnih i proizvodnih grla različitih kategorija životinja, za nabavku opreme i mašina za proizvodnju i preradu mleka, mesa, pripremu stočne hrane, mehanizacije za zemljoradnju i zaštitu bilja, navodnjavanje, izgradnju i rekonstrukciju objekata za gajenje životinja, podizanje ili obnavljanje višegodišnjih zasada, i druge namene.

Nedovoljno ulaganje u sistem za odvodnjavanje

Programom budžetskog fonda za vode, planiraju se rashodi u iznosu od 3,67 milijarde dinara, a od toga se najveći deo, u iznosu od 3,2 milijarde dinara, odnosi na finansiranje programa poslovanja JVP Vode Vojvodine. Od toga je 1,13 milijardi dinara planirano na osnovu procene naplate naknade za odvodnjavanje, za radove na redovnom održavanju i funkcionisanju sistema za odvodnjavanje. To je samo oko 29% iznosa potrebnog za obim radova koji obezbeđuje redovno održavanje, ili oko 42% ukoliko se dodaju sredstva koja se očekuju iz drugih izvora i nivoa vlasti. Zbog takvog stanja, kanalska mreža i prateći objekti godinama imaju smanjenu funkcionalnost. Od ostalih aktivnosti, Programom fonda za vode planirano je i sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata (250 miliona dinara), kao i objekata fekalne kanalizacije (80 miliona dinara).

Кorišćenje šuma preče od pošumljavanja

U okviru Programa budžetskog fonda za šume, u 2019. godini planirano je 205 miliona dinara, i to 159,7 miliona za nove aktivnosti i 45,3 miliona za finansiranje preuzetih obaveza iz ranijih godina. Najveći deo novca za nove aktivnosti, u iznosu od 115 miliona dinara, planira se za izgradnju i rekonstrukciju šumskih puteva, što je aktivnost korišćenja šuma, dok se značajno manji iznosi planiraju za podizanje novih šuma i pošumljavanje (20 miliona dinara), unapređenje rasadničke proizvodnje (18 miliona) i savetodavnu podršku (6,7 miliona). Naknade za korišćenje i promenu namene šuma i šumskog zemljišta, koje čine prihode budžetskog fonda, propisane su pre svega u cilju obnove šuma. Takođe, AP Vojvodina jedna od regija sa najmanjim procentom teritorije pod šumama u Evropi. 

Za razvoj lovstva 36 miliona dinara

Što se tiče Programa budžetskog fonda za razvoj lovstva, u ovoj godini planirano je 36,7 miliona dinara. Od toga je najviše planirano za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata, uzgajališta za divljač, reprocentara i nabavku žive divljači (16,5 miliona dinara), kao i za sufinansiranje nabavke opreme, kao što su mopedi, terenska vozila, fotoklopke, uređaji za noćno osmatranje i drugi uređaji za osmatranje i praćenje divljači (17,2 miliona dinara). Novac će se podeliti putem konkursa lovačkim udruženjima i drugim pravnim licima koja su korisnici lovišta.


Dokumenti


Tagovi

Vojvodina Budžet 2019 Poljoprivreda Programi 2019


Autor

Dejan Maksimović

Više [+]

Veterinar, zaposlen u agenciji za konsalting i saradnik nevladine organizacije Ekološki centar "Stanište" iz Vršca.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kada u Vranju u kazanu zamiriše domaći ajvar onda se ceo komšiluk sjati na "sedeljku".