A šta kažete na ovo, kad sam videla zblanula sam se, ali i tekst napisala