Katalog Pioneer hibrida za 2019. godnu je tu:


Pioneer - katalog hibrida za 2019. godinu - Dokumenti | Agroklub....

Tokom 2018. godine DuPont Pioneer je organizovao 3 Porfolio Farme, po jednu u Sremu, Banatu i Bačkoj, a sa svrhom predstavljanja svog p...

www.agroklub.rs

Skidanje demo ogleda Pioneer hibrida, na imanju "Napredak" Delta agrara u Staroj Pazovi i proslava 20 godina kompanije Pioneer Hi-Bred SRB u Srbiji, kao i 90 godina kompanije Pioneer u svetu!