• Ulaganja
  • 25.03.2020. 16:00

Gde će se u stočarstvu najviše uložiti do 2024. godine?

Programom Uredbe utvrđuju se ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz odgajivačkog programa kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu, u pčelarstvu, u akvakulturi, kao i finansiranje sprovođenja Programa.

Foto: JumpStory
  • 778
  • 39
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede donelo je uredbu o kojom se utvrđuje se Dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2020-2024. godine.

Valjevo: Pad broja stoke, povoljni uslovi jedino za ovčarstvo

Programom se utvrđuju ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz odgajivačkog programa kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu, u pčelarstvu, u akvakulturi, kao i finansiranje sprovođenja Programa, objavljeno je na sajtu ministarstva.

Najviše novca za velike preživare

Neophodna sredstva po grupama mera, povećava će se iz godine u godinu, pa će se, na primer, za sprovođenje odgajivačkih mera kod velikih preživara za ovu godinu izdvojiti više od 99 miliona dinara, da bi ta izdvajanja za četiri godini bila skoro 146 miliona. Kod malih preživara, sada se ulaže oko 28 miliona, a za četiri godine ta ulaganja biće viša od 84 miliona dinara. Rašće ulaganja i u svinjarstvo, pčelarstvo i druge planirane mere.

Neizvesna budućnost stočara - dug tov i niska cena bikova

Republika Srbija raspolaže sa 5,3 miliona hektara poljoprivrednih površina, od čega su 3,4 miliona hektara čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U strukturi korišćenog poljoprivrednog zemljišta, najveće učešće čine oranice i bašte sa 73,1 odsto i livade i pašnjaci sa 20,7 odsto.

Povećati broj stoke i njihovu produktivnost

U cilju racionalnog korišćenja navedenih površina neophodno je veće učešće stočarstva, mereno brojem uslovnih grla po jedinici površine, zatim veća koncentracija broja stoke po odgajivaču, povećanje produktivnosti po grlu u proizvodnji mleka, mesa, jaja, vune, kao i kvaliteta ovih proizvoda, kao i drugih stočarskih proizvoda, primena novih metoda i postupaka u pripremi hrane za domaće životinje.

Saša Glišić: Povećali bismo broj goveda, ali nemamo sredstava

Takođe, neophodno je i izvršavanje rejonizacije proizvodnje u skladu sa strukturom zemljišnih površina, načinom korišćenja zemljišta i potrebama pojedinih vrsta domaćih životinja za hranom za domaće životinje, a u skladu sa principima podele u okviru Evropske unije na ravničarske, brežuljkaste, brdske i planinske uslove odgoja domaćih životinja, samo su neke od mera koje se navode u Uredbi koju možete preuzeti ispod teksta.


Dokumenti


Tagovi

Odgajivački program Dugoročno ulaganje Ulaganje u stočarstvo Povećanje broja stoke Povećanje produktivnosti životinja


Autorka

Julijana El Omari

Julijana El Omari je diplomirani novinar, a svoju specijalnost pronašla je u agro novinarstvu. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...