• Zakup zemljišta
  • 24.03.2020. 10:00
  • Srem

Iz inata - visoke cene zakupa državnog zemljišta u Sremu

Većina poljoprivrednika je zemljište zakupila po početnim cenama, dok su primera radi, Buđanovčani hektar plaćali više od 60.000 dinara, a u Batrovcima u opštini Šid čak 132.000 dinara.

Foto: Zlatko Markovinović
  • 290
  • 13
  • 0

U svim sremskim opštinama nedavno su završene licitacije za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini. U opštini Ruma je održano dva kruga licitacije, ali sve površine nisu date u zakup. U prvom krugu bilo je ponuđeno 908 hektara zemljišta u državnoj svojini, a zakupljeno je 465 hektara.

Vodite računa prilikom izdavanja zemljišta u zakup

Prvi put je zemljište zakupljeno na period od 10 godina. Pojedini poljoprivrednici su tada, poput Ranka Pejića iz Pavlovaca, zemljište zakupili po početnoj ceni.

"Dobro je i što se daje u zakup na 10 godina, da ljudi mogu da dobro pripreme zemljište, đubre, planiraju šta će sejati, za sve to je godinu dana bilo kratko. Početne cene su dobre, uglavnom su po tim cenama i date, a tako je i najbolje jer se ljudi dogovore", rekao je Pejić.

"Najbolje je zemljište zakupiti po početnim cenama"

Većina površina je 'otišla' po početnoj ceni, a samo u nekoliko slučajeva cene su bile tri do četiri puta veće, tamo gde ljudi nisu uspeli da se dogovore. Konkretno u Buđanovcima je najviše izlicitirana cena bila čak 69.000 dinara za hektar. Naravno to je dobro za državu i opštinu, jer se dobija više novca.

Rast cene zemljišta, prošle godine za hektar u Bačkoj Topoli izdvojeno 100.000 evra

Sa druge strane, tamo gde je bilo dogovora između poljoprivrednika, zemljište je zakupljeno po početnim cenama, kao u katastarskoj opštini Grabovci. Početne cene su se uglavnom kretale u rasponu od 10.000 do 20.000 dinara. Značajne površine od 37 hektara na deset godina zakupila je i Zemljoradnička zadruga iz Grabovaca, koja ima 250 hektara zemlje u svom vlasništvu.

"Svakako da je najbolje zemljište zakupiti po početnim cenama, koje su ustvari i realne. Mi smo po početnim cenama zakupili zemljište, a to je nešto više od 15.000 dinara, što je realna cena u donosu na kvalitet zemljišta u našem ataru", rekao je Dejan Rahar, direktor ZZ Grabovci.

Visoka cena - inat poljoprivrednika

Poljoprivrednici iz Buđanovaca nisu uspeli da se dogovore i tako su izlicitirali cene 'išle' čak i do 60.400 dinara za hektar.

"Nama u komisiji je bilo zanimljivo. Verovatno ti poljoprivrednici smatraju da zemljište koje zakupe po visokoj ceni toliko i vredi, mada mislim da je u ovom slučaju preovladao inat poljoprivrednika jer nisu kao drugi uspeli da se dogovore. Inače, mnogi su odustajali od licitacije u korist drugih, što je rezultat dogovora, a na kraju i zakup po početnoj ceni, što je iz ugla poljoprivrednika i najvažnije", rekla je Jelena Brkljač, zamenica predsednika Komisije za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini u Opštini Ruma.

U opštini Irig više od 550 hekatara na raspolaganju

U drugom krugu situacija je bila sasvim drugačija. Oglas je raspisan za 467 hektara, za koje je bilo podneto 37 prijava za 125 hektara u 25 nadmetanja. Poljoprivrednici su se nadmetali za parcele u katastarskim opštinama u Buđanovcima, Putinci, Ruma, Voganj, Žarkovac, Grabovci, Hrtkovci, Vitojevci.

Izlicitirano je 111 hektara zemljišta. Svo zemljište je izlicitirano po početnoj ceni. U opštini Irig, takođe je nedavno završen drugi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Poljoprivrednicima je bilo na raspolaganju nešto više od 550 hektara obradivih površina, a cene zakupa kretale su se od nešto više od 3.000 u katastarskoj opštini Grgeteg, do čak blizu 59.000 dinara u Krušedol Prnjavoru.

Koji se troškovi javljaju prilikom povećavanja zemljišnih površina?

U ovom krugu iriški poljoprivrednici su zakupili 249 hektara, dok je nešto više od 300 hektara ostalo bez zakupca. Zakupci su pokušavali da ponuđeno zemljište zakupe po početnim cenama. U drugom krugu licitacije su bila 302 javna nadmetanja, a zemljište je zakupljeno po osnovu 47. Blizu 19 hektara dato je u zakup na 40 godina, a nešto više od 22 zakupljeno je na 30 godina.

Hektar u Šidu zakupljen na 132.000 dinara

I poljoprivrednici u Sremkoj Mitrovici su okončali licitacije za državno zemljište drugim krugom. Bilo je ponuđeno 402 hektara, a početne cene zakupa kretale su se nešto više od 20.000 dinara, a prosečno izlicitirana cena bila je 27.173 dinara. U katastarskoj optini Šašinci najviša izlicitirana cena bila je 36.493 dinara, dok je u Laćarku ona iznosila čak 62.399 dinara po hektaru. Ipak najviša izlicitirana cena bila je u opštini Šid, gde je u katastarskoj opštini Batrovci za hektar obradivih površina zakup iznosi čak 132.000 dinara.


Tagovi

Zakup zemljišta Srem Državno zemljište Cena zemljišta Ranko Pejić Dejan Rahar Jelena Brkljač Licitacija


Autor

Zlatko Markovinović

Više [+]

Glavni i odgovorni urednik televizije "Fruška gora", autor i voditelj poljoprivredne emisije "Zdrav domaćin".