• Zakup zemljišta
  • 05.08.2020. 10:30

Koji su uslovi za zakup državnog zemljišta?

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini se daje u zakup i na korišćenje po osnovu prava prečeg zakupa i putem javnog nadmetanja.

Foto: JumpStory (ilustracija)
  • 737
  • 34
  • 0

Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je svojevrstan vodič kako uzeti pod zakup ili na korišćenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.

Pravo na zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu ostvariti fizička i pravna lica koja su nosioci ili članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uz ispunjavanje dodatnih zakonskih uslova u zavisnosti od osnova zakupa i korišćenja za koji su zainteresovani, navodi se u obaveštenju u potpisu v. d. direktora Uprave za poljoprivredno zemljište Branko Lakić.

Ko ima pravo prečeg zakupa?

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini se daje u zakup i na korišćenje po osnovu prava prečeg zakupa i putem javnog nadmetanja. Pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta mogu ostvariti:

Pooštreni uslovi za zakup državnog zemljišta

  • lica koja su vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini;
  • koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine;
  • kao i lica koja su vlasnici domaćih životinja i vlasnici odnosno zakupci objekta za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje;
  • i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu.

Kako bi fizičko ili pravno lice ostvarilo pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da se prijavi na javni poziv koji raspisuje jedinica lokalne samouprave.

Tri godine aktivnog statusa gazdinstva i tri prebivališta

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu ima fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i da je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta.

Kako zakon štiti one koji imaju pravo preče kupovine zemljišta

U cilju privođenja nameni zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje nije bilo korišćeno najmanje poslednje tri agroekonomske godine, Zakon propisuje mogućnost da se ovo zemljište da na korišćenje bez naknade licima koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na period do pet godina, uz obavezu poljoprivrednika da to zemljište stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje, ističe se u obaveštenju.

Gde saznati više o državnoj zemlji?

Nakon isteka tog perioda Zakon daje mogućnost da se produži period korišćenja ovog zemljišta do 25 godina pod uslovom da se na istom zemljištu obavlja poljoprivredna proizvodnja za površine manje od 10 hektara, odnosno pod uslovom da korisnik dobije odobrenje Ministarstva za investicione radove na istom zemljištu za površine veće od 10 hektara.

Detaljnije o uslovima i postupku zakupa državnog zemljišta možete pročitati na ovom linku.

Uprava je razvila i sopstveni javni Geoportal koji pruža mnogobrojne mogućnosti brzog i jednostavnog pristupa svim podacima o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, mapama i aplikacijama za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.


Tagovi

Zakup državanog zemljišta Zakup zemljišta Javno nadmetanje Javni poziv Pravo prečeg zakupa Geoportal Zapušteno poljoprivredno zemljište


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...