• Berza
  • 05.06.2020. 14:45

Produktna berza: Uljana repica 330 evra po toni

Prvi ugovor za uljanu repicu roda 2020. godine u količini od 100 tona je zaključen po ceni od 330 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS, uz promptno plaćanje sa isporukom robe u žetvi.

Foto: Julijana El Omari
  • 214
  • 10
  • 0

Pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i prvi ugovor za uljanu repicu obeležili su ovu nedelju na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ukupan promet preko Produktne berze je iznosio 908 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 21.410.960,00  dinara.

Smanjen izvoz pšenice, domaći mlinari snabdeveni

Cena pšenice prošlogodišnjeg roda na domaćem tržištu beleži silazne trendove. Izvoz je smanjen, dok su domaći mlinari snabdeveni. Berzanski ugovor za pšenicu minimalne hetolitarske mase 76 kg zaključen je po jedinstvenoj ceni od 18,80 din/kg bez PDV-a. Ovo ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena ove žitarice je niža za 4,08 odsto.

Kakvom rodu mogu da se nadaju ratari ove godine?

U iščekivanju žetve pšenice roda 2020. godine, ono što najviše brine poljoprivredne proizvođače jeste cena i očekivani prinos. Tražnja pšenice novog roda na paritetu FCA sa isporukom robe u julu, bila je na cenovnom nivou od 148 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Minimalne parametre kvaliteta koje su kupci tražili su bili: protein 12, gluten 24, HL 76, analiza na DON toksin ispod 1200 ppb. Ponuda nije adekvatno odreagovala na tražnju.

Kukuruz kao i pšenica beleži cenovni pad. Svi ugovori za kukuruz su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 15,70 din/kg bez PDV-a. Tražnja na paritetu CPT Dunavske luke po cenama od 16,20 din/kg početkom nedelje i 15,90 din/kg bez PDV-a krajem nedelje, odnosila se na isporuku robe jun/jul. U odnosu na prethodnu nedelju cena je niža za 1,26 odsto.

Sojino zrno je prometovano po ceni od 41,70 din/kg bez PDV-a (45,80 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena ove uljarice je minimalno oscilirala za 0,89 odsto.

Suncokretova sačma za 26.80 dinara po kilogramu

Prvi ugovor za uljanu repicu roda 2020. godine u količini od 100 tona je zaključen po ceni od 330 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS, uz promptno plaćanje sa isporukom robe u žetvi.

Suncokretovom sacmom sa 33 odsto proteina se trgovalo po ceni od 26,80 din/kg bez PDV-a (32,16 sa PDV-om). Kupoprodajni ugovor ječma roda 2019. je zaključen po ceni od 15,20 din/kg bez PDV-a (16,72 sa PDV-om).

Berzanski indeks PRODEX je na dan 04.06.2020. godine bio na nivou od 205,61 što je niže za 2,40 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

Kukuruz, rod 2019.

815

17,27-17,60

615

Pšenica, rod 2019. minimum 12% proteina

1000

20,68

50

Soja, rod 2019.

93

45,87

93

Stočni ječam,  rod 2019.

110

16,72

25

Suncokretova sačma 33%

50

32,16-32,64

25

Uljana repica, rod 2020.  uz primenu negativne bonifikacije

100

42,68

100

Sojina sačma 44%

20

53,76

-

Svinje, farma, težina 90-110kg,

100 svinja

176,00 din/kg

-

Rast cena žitarica na svetskom tržištu

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,79 odsto, a kukuruz je poskupeo 0,49 odsto. Na kretanje cene pšenice su uticale nepovoljne vremenske prilike na jugu SAD. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 2,43 odsto, a sojina sačma 1,93 odsto.

Na kretanje cene soje su uticale dobre izvozne prodaje u SAD.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,13 odsto, a kukuruz je poskupeo 1,49 odsto.

Struktura prometa na Produktnoj berzi u maju 2020.

Mesec za nama je obeležio pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Najtrgovanije berzanske robe pšenica, kukuruz i soja imale su negativne cenovne trendove. Ukupan promet preko Produktne berze u maju je iznosio 3.948 tona, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 76.664.200,00 dinara, odnosno za 52,47 odsto manje nego u aprilu.

KRETANJE CENA U MAJU 2020.

ROBA:

Cene sa PDV-om

od-do

Ponderisana cena sa PDV-om

 

Kukuruz, rod 2019.

 

17,22-17,60

17,43

 

Pšenica, rod 2019. minimum 13% proteina

 

21,56

21,57

 

Pšenica, rod 2019. minimum 12% proteina

 

21,12-21,67

 

Soja, rod 2019.

 

45,76-46,20

46,02

Soja, rod 2019. fco-kupac

46,53

-

 

Stočni ječam, rod 2019.

 

16,83

-

 

Suncokretova sačma 33%

 

30,48-32,04

31,46

Kukuruz

Statistički posmatrano kukuruz je uzeo najveći primat u trgovanju sa ukupnom prometovanom količinom od 3.213 tona. Cena kukuruza se kretala u cenovnom rasponu od 15,65 din/kg do 16,00 din/kg bez PDV-a. U prvoj polovini je zabeležen pad cena usled smanjene aktivnosti izvoznika na robno-berzanskom tržištu, dok druga polovina meseca beleži blagi rast i zaključene ugovore u cenovnom rasponu od 15,85 din/kg do 16,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,84 din/kg bez PDV-a (17,43 sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak cena je niža za 0,13 odsto.

Pšenica

Dobra ponuda pšenice roda 2019. godine nije bitnije uticala na tražnju, a cena je zadržala silazni trend tokom čitavog meseca. Razlog pre svega jeste dobra snabdevenost mlinara i pad izvozne tražnje. Berzanski ugovori su zaključivani u cenovnom rasponu od 19,20 din/kg do 19,70 din/kg bez PDV-a ( od 21,12 din/kg do 21,67 din/kg sa PDV-om). Ponderisana cena je iznosila 19,60 din/kg bez PDV-a ( 21,56 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak cena ove žitarice je niža za 3,92 odsto.

Na Produktnoj berzi veća ponuda pšenice starog roda uslovila pad cene

Na domaćem tržištu veće interesovanje je bilo za pšenicu novog roda 2020. godine, sa isporukom robe tokom jula. Tražnja pšenice na paritetu FCA je bila na nivou cena od 141 do 148 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Parametri kvaliteta koje su kupci tražili su bili: protein 12, gluten 24, HL 76, primese do dva odsto, sa analizom na DON toksin u dozvoljenim granicama.

Soja

Soja je tokom proteklog perioda zabeležila nizak obim trgovanja od svega 150 tona. Nakon prošlomesečnog cenovnog maksimuma od početka žetve zabeležila je silazni trend. Sojom se na početku meseca trgovalo po cenama od 42,00 do 42,30 din/kg bez PDV-a, a na samom kraju meseca po ceni od 41,60 din/kg. Statistički posmatrano u odnosu na prethodni mesec ponderisana cena je iznosila 41,84 din/kg bez PDV-a (46,02 sa PDV-om), što predstavlja pad od 0,48 odsto.

Pad cene soje na Produktnoj berzi - 42 dinara?

Zaključene cene suncokretove sačme sa 33 odsto proteina su se kretale u rasponu od 25,60 do 26,70 din/kg bez PDV-a (od 30,72 din/kg do 32,04 din/kg sa PDV-om). Povećana potražnja za ovom prerađevinom tokom maja meseca konstantno je pomerala cenu naviše. Ponderisana cena je iznosila 26,20 din/kg bez PDV-a (31,46 din/kg sa PDV-om)

Ječam je prometovan po jedinstvenoj ceni od 15,30 din/kg bez PDV-a.


Tagovi

Cena žitarica Trgovanje uljanom repicom Cena uljane repice Produktna berza Cene žitarica u maju Rast svetskih cena žitarica


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...


Partner

Produktna berza A. D.

Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 443 413, e-mail: office@proberza.co.rs web: http://www.proberza.co.rs/