• Sadni materijal
  • 12.03.2019. 10:00

Po prolećnoj setvi, žetva se poznaje

Da bi proizvodnja rezultirala uspehom, vrlo je važno pored uobičajenih postupaka, ispuniti nekoliko uslova koji dodatno mogu unaprediti proizvodnju.

Foto: Bigstockphoto/Allexxandar
  • 187
  • 9
  • 0

Želiš proizvesti kvalitetno povrće? Znaš da je kvalitetna sadnica već pola obavljenog posla? Poseduješ sve neophodne resurse? Želiš da uspeš? Klimatski uslovi ti zaista "idu na ruku" i pravo je vreme da počneš sa proizvodnjom sopstvenog sadnog materijala.

Prvi ovogodišnji intenzivniji sunčevi zraci nagoveštavaju vrlo uspešnu i rodnu godinu. Povoljni klimatski uslovi ispunili su osnovne preduslove za započinjanje proizvodnje sadnog materijala, pogotovo kada se radi o plasteničkoj proizvodnji bez grejanja. Da bi proizvodnja rezultirala uspehom na kraju, vrlo je važno pored uobičajenog načina proizvodnje, ispuniti nekoliko uslova koji dodatno mogu unaprediti proizvodnju, a koje donosimo u nastavku.

Priprema je već pola obavljenog posla

Da bi proizvodnja sadnica rezultirala sadnim materijalom visokog kvaliteta i velikih rodnih potencijala prvi korak je obezbediti potrebne inpute. Tom prilikom potrebno je birati proizvođače sa reputacijom i koristiti proverene marke.

Osnovni input za proizvodnju je seme koje predstavlja osnovnu pogonsku mašinu za proizvodnju sadnica. Seme visokog kvaliteta odlikuje vrlo malo ili nimalo prisustva nečistoća, velika klijavost (≥95%) i energija klijanja, ali i rodnost određene sorte. Pri tome, vrlo je važno obratiti pažnju na uniformnost i tržišnost određenog sortimenta jer samo onaj proizvod koji ima svoga kupca može rezultirati određenom dobiti. Zatim, vrlo bitno je koristiti hibridna semena prve reprodukcije. Ista će omogućiti visoke prinose, ali i dati garanciju na rezistentnost određenih bolesti i štetočiona. 

Ne okopavaj, ne rasipaj đubrivo - pusti prirodu da sama odradi posao

Budući da je zemljište osnovno oruđe proizvodnje, potrebno je pažljivo odabrati odgovarajuće, po svom fizičko-hemijskom sastavu. Kao setveni materijal  koristi se supstrat koji predstavlja mikrobakterijske i fizički očišćene smese, a sastoje se od jedne ili više komponenti. Njihov fizički sastav treba da odlikuju čestice sitnije granulacije (0-6 mm) prilikom setve dok se u fazi pikiranja i kasnijoj fazi porasta, mogu koristiti i smese krupnije granulacije. Pored toga, vrlo bitno je da zemljišne smese budu odgovarajuće pH vrednosti (5,5-7 pH) što će garantovati sveobuhvatan razvoj biljke i omogućiti delovanje svih hranljivih elemenata. Zatim, potrebno je obratiti pažnju na hemijski sastav supstratne smese koja mora da sadrži određene količine hranljivih elemenata.

Manji kontejneri obezbediće bolje zagrevanje sadnog materijala (Foto: Pixabay/markusspiske)

Repromaterijal za proizvodnju upotpuniće se izborom adekvatnih kontejnera za sadnju. Kupovina kontejnera za sadnju planira se prema načinu proizvodnje i bujnosti rasada. Manji kontejneri obezbediće bolje zagrevanje sadnog materijala što na kraju rezultira bržim nicanjem. Dok sa druge strane veći prečnici otvora kontejnera omogućavaju ravnomerniji i intenzivniji razvoj korenovog sistema.

Neka proizvodnja počne

Adekvatnoj setvi prethodi i odgovarajuća priprema setvenog repromatrijala. Potrebno je dodatno homognenizovati supstratnu smesu i istu dobro zaliti vodom. Aktivan protok vode do najdubljih delova supstrata omogućiće se samo ukoliko je supstratna smesa prethodno etažno složena u kontejner odnosno utrljana, a ne sabijena. U pripremljenu setvenu smesu unosi se seme koje se nakon toga prekrije sa tankim slojem supstrata (najbolje perlita i vermikulita). Kontakti između supstrata i semena ostvaruje se blagim pritiskom na vrh kontejnera. Nakon setve potrebno je obaviti preventivnu zaštitu hemijskim sredstvima. Najčešće upotrebljavana sredstva su ona na bazi Al-fosetila koja će inhibirati razvoj gljivičnih oboljenja i poleganje u kasnijim fazama proizvodnje rasada.

Seme niče pod uticajem hranljivih materija i toplotne energije. Hranljive materije najbolje će se obezbediti adekvatnim izborom vodotopivih đubriva dok će se toplotna energija akumilirati iz različitih toplotnih izvora. Vrlo važno je da ona u početku bude nešto veća dok se nakon nicanja može smanjiti za par stepeni. Nicanje biljaka prvi je indikator da ste na dobrom putu. Kontinuitet porasta podzemnog dela biljke održava se preko neposrednog izlaganja biljke svetlosnom izvoru koji u određenoj meri inhibira rast biljke u visinu, a podstiče razvoj korena.

Pikiranjem rasada do bujnije biljke

Pojava prva dva prava lista kod biljke ozbiljan je alarm da je njenom podzemnom delu u velikoj meri tesno u supstratu. Takve biljke potrebno je prepikirati na način da se iz manjih posuda premeste u veće i tako neometano nastave sa porastom. Tom prilikom dozvoljeno je korišćenje supstratne smese nešto veće granulacije (do 20 mm) jer je opasnost od poleganja semena uveliko prošla. Supstratnu smesu prethodno je potrebno zaliti i nakon toga prebaciti u veću posudu. Posudu dopuniti ostatkom supstrata, a nakon toga izvršiti i drugu preventivnu zaštitu protiv poleganja rasada. 

Hidrogel: Sredstvo kojim rešavamo nedostatak vlage u zemljištu

Naredni period proizvodnje obeležiće upotreba hranljivih materija u obliku vodotopivih đubriva sa jedne strane dok sa druge strane aplikacijom zaštitnih sredstava (insekticida i fungicida) smanjiće se mogućnost razvoja patogenih oboljenja. Neposredno pre sadnje potrebno je obaviti fazu "kaljenja" rasada na način da se sadnice iznesu na mesto gde će se saditi kako bi se adaptirale na klimatske uslove.


Tagovi

Sadni materijal Setva Pikiranje Klijavost Hibridno seme Supstrat pH vrednost Rasad


Autor

Admir Hodžić

Magistar agronomije, sa orijentacijom na ruralni razvoj, inovacije i proizvodnju zdravstveno ispravne hrane. Istražuje, analizira i deli zanimljive agro teme.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Žetva ječma "na čekanju". Kiša gospodari.