• Proizvodnja povrća
  • 26.08.2019. 10:00

Saveti kako uspešno proizvoditi povrće

U proizvodnji povrća, trebalo bi više pridavati pažnje preventivnim merama. Zdravstveno stanje biljaka u velikoj meri zavisi od mera higijene polja sprovedenih u prethodnoj godini, što indirektno smanjuje upotrebu hemijskih preparata-pesticida.

Foto: Pixabay/utroja0
  • 410
  • 20
  • 0

U proizvodnji povrća, trebalo bi više pridavati pažnje preventivnim merama. Mere zaštite mogu biti preventivne (profilaktičke), kojima se sprečava pojava bolesti, i kurativne (terapijske), kojima se biljke leče nakon pojave bolesti.

U principu, uvek je bolje bolest sprečiti, nego lečiti, što se u praksi često zaboravlja, te zbog toga savetujemo sprovođenje preventivnih mere. Gajenje povrća na otvorenom, a posebno u zaštićenom prostoru nezamislivo je bez primene fitosanitarnih mera, i održavanja rigorozne higijene radi uspešnog suzbijanja prouzrokovača bolesti, štetočina i korova. Zdravstveno stanje biljaka u velikoj meri zavisi od mera higijene polja sprovedenih u prethodnoj godini, što indirektno smanjuje upotrebu hemijskih preparata-pesticida, što je opet od vitalnog značaja jer se povrće u ishrani koristi u svežem stanju i zato mora biti zdravstveno bezbedno, piše Milica Perućica iz PSSRS.

Protiv zelenog uvenuća paradajza, borite se direktno na parceli

Važnost uništavanja biljnih ostataka

U tom pogledu, veliki značaj ima sakupljanje i uništavanje biljnih ostataka. U zaraženim biljnim ostacima održava se i prenosi veliki broj patogena, prvenstveno truleži korena, prizemnog dela stabla i uvenuća biljaka. Zaražene biljke treba odmah odstraniti iz proizvodnje. Na kraju proizvodnog ciklusa, nakon berbe, neophodno je sve zaražene, kao i nezaražene biljne ostatke ukloniti i uništiti. Ova mera je naročito poželjna u zaštićenim prostorima, u kojima zbog odsustva delovanja atmosferskih uticaja razlaganje biljnih ostataka teče veoma sporo. Sem opisane mere, u zaštićenim prostorima, potrebno je izvršiti dezinfekciju zemljišta, konstrukcije objekta, alata i pribora, te sandučeta i semena tokom proizvodnje rasada. Najbolji period za dezinfekciju zemljišta je jesen, jer tada se sem bakterija, virusa i gljiva, nalaze i različiti stadijumi insekata koji prezimljavaju u zemljištu. Pre početka proizvodnog ciklusa obavezno treba izvršiti suzbijanje korova. Jedna od važnijih preventivnih mera je higijena radnika (pranje ruku, odeće, dezinfekcija obuće), i zabrana pušenja u zaštićenom prostoru.

Šta može da se seje po vrućini - dosta toga, uz nekoliko trikova

Plodored je jedna od najznačajnijih agrotehničkih preventivnih mera zaštite povrća od prouzrokovača bolesti, štetočina, pa i korova. Predstavlja smenu biljaka prostorno (poljosmena) i vremenski (plodosmena). Ovo nije slučajna smena, već je planski smišljen posao koji zahteva dobro poznavanje tehnike gajenja biljaka, njihovih potreba i oboljenja. Plodoredom se sa jedne strane ograničava mogućnost da se u zemljište na kojem se prvi put organizuje gajenje povrća brzo i najčešće trajno unesu štetni mikroorganizmi i s druge strane doprinosi da se u već zaraženom zemljištu populacija parazita i štetočina održava ispod praga štetnosti. Primena plodoreda je opravdana samo u cilju borbe protiv patogena koji se održavaju u zemljištu, a to su prouzrokovači truleži korena, prizemnog dela stabla i uvenuća biljaka, kao i neke gljive prouzrokovači antraknoze, neki virusi i bakterije.

Izbegavajte hladovinu ili mesta ispod šuma

U plodoredu je važno da se u proizvodnju uvedu povrtarske i druge biljke koje nisu osetljive prema istim patogenima, a njihovo smenjivanje takvo da u međuvremenu zajednički zemljišni mikroorganizmi izgube svoju životnu sposobnost. U većini slučajeva istu ili sličnu biljnu vrstu treba na isto mesto vratiti tek nakon četiri do pet godina. Treba poštovati princip da se ne smeju gajiti vrste iz iste botaničke familije jedna za drugom, jer su osetljive na iste patogene. To u praksi znači da na jednoj površini ne treba gajiti paradajz, papriku, plavi patlidžan, krompir ili duvan više godina.

Suzbijte veliku štetočinu belu leptirastu vaš na kupusu

Pri izboru parcele prednost treba dati osunčanim parcelama na blagim kosinama, te izbegavati mesta gde ima hladovine ili ispod šuma, jer je teško organizovati proces zaštite biljaka. Na parcelama u rečnim dolinama u kojima se duže zadržava jutarnja rosa izbegavati sadnju biljaka osetljivih na plamenjaču. I pravac postavljanja redova prilikom sadnje je značajan faktor. Redove treba postavljati u pravcu čestih vetrova, jer se tako obezbeđuje dobro provetravanje biljaka pri čemu nema zadržavanja visoke vlažnosti u njihovoj blizini, neophodnog uslova za razvoj mnogih bolesti. Između redova i biljaka u redu ostaviti potrebno rastojanje, tj. ne saditi pregusto s ciljem dobijanja većeg broja biljaka i većeg prinosa.

Veoma bitni faktori koji se ubrajaju u preventivne mere gajenja povrća su đubrenje, navodnjavanje, kao i sistem gajenja biljaka, savetuju iz PSSRS.


Tagovi

Proizvodnja povrća Plodored Preventivne mere Obrada zemljišta Đubrenje Navodnjavanje