• Uzgoj paprike
  • 31.05.2020. 07:30

Zaštita paprike od bolesti kod uzgoja na otvorenom

Papriku tokom vegetacije može oboleti od raznih gljivične bolesti, a važno je prepoznati simptome kako bi se sprovela pravovremena zaštita.

Foto: Depositphotos/OksanaAkhtanina
  • 586
  • 27
  • 0

Papriku tokom vegetacije mogu da napadnu razne gljivične bolesti poput pepelnice, plamenjače, bele truleži i uvenuća, ali i bakterijska krastavost ploda. Važno je na vreme prepoznati njihove simptome kako bi se sprovela pravovremena zaštita.

Plamenjača je najčešća bolest

Plamenjača (Phytophthora capsici) je najčešća bolest plodonosnog povrća, a prvi simptomi se javljaju u zoni korenovog vrata. Koren postaje crn nakon čega se javlja nekroza i vlažna trulež. Obolele biljke naglo venu i suše se, a izgledaju kao da ih je zahvatio plamen. Najveće štete nastaju nakon obilnog navodnjavanja jer za razvoj, ovoj gljivici potrebna je vlaga.

Plamenjača paradajza: Kako sprečiti, lečiti i izlečiti

Plodovi mogu da obole direktno ili preko peteljke. Ako nakon zaraze nastupi suvi period, plodovi se smežuraju. Za vlažna vremena, nakon zaraze, na plodovima se javlja vodenasta pega koja zahvata čitav plod, a potom se na njemu razvija beli micelij. Simptomi na lišću ogledaju se u vidu nekrotičnih pega koje uz prisustvo visoke vlažnosti vazduha mogu biti prekrivene belim micelijem. Za suzbijanje moguća sredstva su: Ortiva, Tazer, Zakeo 250 sc i Zaftra azt 250 sc.

Simptomi bele truleži na stabljici u nivou zemlje

Belu trulež uzrokuje gljivica Sclerotiniu slerotionum koja se na paprici javlja često tokom uzgoja na otvorenom, a simptomi se javljaju najčešće na stabljici u nivou zemlje. Na obolelom mestu nastaje vodenasta pega koja se postepeno širi i obuhvata stabljiku. Listovi iznad obolelog mesta gube čvrstoću i suše se, a zaražene delove prekrije bela prevlaka. Zaraženi mogu biti i plodovi.

Pege na plodovima paprike i paradajza - zašto se javljaju i čime ih tretirati?

Kod zaštite važno je sprovesti preventivne mere kako bi se smanjio oboljenje, a one uključuju plodored i obradu zemljišta. Što se tiče fungicida dozvoljeno sredstvo je Switch 62,5 wg.

Uvenuće se javlja nakon obilnog zalivanja

Uvenuće paprike javlja se tokom najtoplijih meseci, a obično je reč o septembru i avgustu. Uzrokuje ga gljivica Verticillium dahliae koja se razvija u sprovodnim snopovima biljke i u području korenovog vrata. Do uvenuća dolazi preko noći i to nakon obilnog zalivanja. Biljke koje uvenu imaju suve listove i na njima vise plodovi koji pocrvene. Zaštiti treba pristupiti biološkim merama jer za ovu bolest nema fungicida, a važno je pridržavati se plodoreda i sejati otporne sorte.

Prvi simptomi pepelnice na donjem lišću

Iako se većinom javlja u zatvorenom prostoru i tamo uzrokuje veće štete, pepelnica (Laveillua taurica) može se javiti i u uzgoju na otvorenom. Prvi simptomi se javljaju obično na starijem i donjem lišću u vidu krupnih hlorotičnih pega na gornjoj strani listova. Na donjoj strani, u okviru pega nastaje belosiva prevlaka nalik pepelu. Zaraženo lišće se uvija prema unutra i suši.  

Kako uspešno gajiti papriku i paradajz na malim površinama

Od preventivnih mera suzbijanja važna je dezinfekcija i uklanjanje biljnih ostataka iz prethodne vegetacije kao i uništenje korova. Kod pojave simptoma treba primetiti fungicide, a za primenu na otvorenom moguća sredstva su Stroby wg, Sercadis plus, Chromosul 80, Kumulus df, Sonata i drugi.

Bakterijska krastavost plodova

Najopasniju bakteriozu paprike, bakterijsku krastavost plodova uzrokuje Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, i najčešće se javlja krajem septembra nakon kiše, napominje mr.sc. Kiara Paljarini. Za razvoj bakterije potrebna je visoka relativna vlažnost vazduha i temperature od 24 do 30°C.

Simptomi se javljaju na licu listova kao male tamnozelene vlažne pege, nepravilnog oblika, koje s vremenom rastu i postaju uglaste, oivičene žućkastim krajem. Međusobno se spajaju zahvatajući sve veću površinu. Infekcija se širi od donjih listova prema gore. Jače zaraženi donji listovi žute i otpadaju. Na plodovima nastaju nekrotične pege smeđe boje oko kojih tkivo ploda puca. Dolazi do njegove deformacije, a na mestu pukotina stvaraju se plutasti ožiljci. Seme na mestu zaraze ploda pocrni.

Kod bakterijske krastavosti ploda kao preventivne mere potrebno je koristiti zdravo tretirano seme, izbegavati navodnjavanje kišnicom i pridržavati se plodoreda.


Povezana biljna vrsta

Paprika

Paprika

Engleski naziv: Sweet pepper | Latinski naziv: Capsicum annuum L.

Paprika je cenjena zbog visokog sadržaja vitamina (posebno C), zatim šećera, belančevina, mineralnih soli i dr. Koristi se tokom cele godine, u svežem stanju, i u prerađenom... Pročitaj više »

Tagovi

Paprika Uzgoj paprike Bolesti paprike Plamenjača Pepelnica Bela trulež Uvenuće Krastavost ploda paprike


Autorka

Martina Popić

Martina je magistar agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.