• Plamenjača paradajza
  • 27.04.2019. 08:00

Plamenjača paradajza: Kako sprečiti, lečiti i izlečiti

Plamenjača paradajza obolenje je zelenih delova biljaka koje je jedno od najčešćih sa kojim se susreću proizvođači. Sprečavanje nastanka i širenja obolenja sprovodi se preduziumajući celokupan set preventivnih aktivnosti, a vrlo često i interventnim delovanjem.

Foto: Depositphotos/Alinsssa
  • 1.878
  • 94
  • 0

Plamenjača paradajza jedno je od najraširenijih i najučestalijih obolenja paradajza. Uzrokuje je pseudogljivica Phytophthora infestans koja se u povoljnim uslovima vrlo brzo razvija i napada sve delove nezaštićene biljke. Na svim delovima biljke može da se pojavi, u svim fazama vegetacije. Da bi sprečili nastanak i razvoj ove gljivice na zelenoj masi biljke, potrebno je preduzeti nekoliko preventivnih koraka, a vrlo često u nepovoljnim uslovima i delovati interventno.

Simptomatologija nastanka bolesti

Pseudogljivica Phytophthora infestans štetu nanosi na svim delovima biljaka. Izrazito vlažno vreme i prosečno nešto hladnije temperature, idealne su za nastanak i kasniju sporulaciju i širenje biolesti. Prvi simptomi obolenja javljaju se kada se biljke uzgajaju u rasponu temperatura 18 - 21 stepen i visokoj relativnoj vlažnosti vazduha od 60 - 90%.  

Kako se boriti protiv plamenjače paradajza?

Prvi simptomi nastanka bolesti vezani su za pojavu svetlozelenih ili beličastih pega na listovima biljaka, pre svega na vrhovima listova. Nakon određenog perioda i nepovoljnih klimatskih uslova, pege se prošire na celokupnu lisnu masu i osuše je. Na stabljici se javlja u obliku eliptičnih pega koje iz početnog svetlog stanja prelaze u tamniju boju. Javljaju se prstenasto što omogućava blokiranje protoka hranljivih elemenata i krajnje sušenje biljaka. Plodovi bivaju zahvaćeni tamnim pegama koje dovode do truljenja i propadanja i ploda i biljke.

Preventivni načini suzbijanja plamenjače

Budući da plamenjača paradajza nastaje u uslovima kada je biljka duži vremenski period izložena nepovoljnim klimatskim uslovima, potrebno je sprovesti mnoštvo preventivnih koraka kako bi se sprečio njen nastanak i širenje. Pre svega, potrebno je proizvodnju započeti sa mladim fitosanitarno ispravnim biljakama, čime će se smanjiti mogućnost pojave ove bolesti. Smanjenju nastanka plamenjače pogodovaće i zasnivanje proizvodnje na ocednim terenima i na zemljištu koje nije prezasićeno vodom. Takođe, potrebno je poštovati i pravila plodoreda. Zatim, vrlo važno je odrediti i poštovati adekvatan sklop biljaka čime će se omogućiti veća provetrenost međurednog prostora što će u krajnjem slučaju eliminisati suvišnu vlagu.

Ukoliko se biljke gaje u plasteničkim uslovima, važno je vršiti pravovremenu ventilaciju proizvodnog prostora. Pri tom, potrebno je prilikom ventilacije otvoriti sve otvore na plasteniku kako bi se prostor brže ventilirao i provetravao. Takođe, potrebno je redovno vršiti pinciranje biljaka i odstranjivati delove biljaka koji su u seni ili koji zasenjuju ostale biljke. Dodatno, potrebno je nakon svakog pinciranja i formiranja uzgojnog oblika odstranjene delove biljaka izneti iz plastenika i po mogućnosti zapaliti. Međuredni prostor potrebno je uvek držati čistim i provetrenim.

Zašto je važno provetravanje plastenika?

Prilikom manipulisanja sa biljkama obavezno obratiti pažnju na higijenske uslove. Pri tome potrebno je koristiti rukavice i dezinfikovan pribor. Za navodnjavanje biljaka koristiti higijenski i zdravstveno ispravnu vodu. Navodnjavanje obavljati u ranim jutarnjim satima, a nikako u kasnim večernjim satima. Po mogućnosti koristiti sisteme navodnjavanja "kap po kap" kako bi se izbeglo dodatno kvašenje lisne mase i stabljike. 

Hemijska zaštita

Budući da je plamenjača paradajza gljivično oboljenje, protiv njenog nastanka i širenja koriste se fungicidi. Trenutno se na tržištu nalazi mnoštvo fungicida na bazi različitih aktivnih materija koje pomažu sprečavanju nastanka plamenjače i suzbijaju njeno širenje. Pri tom, vrlo je važno proveriti da li su ta sredstva, odnosno, aktivne delotvorne materije na listi dozvoljenih sredstava u zemlji u kojoj se primjenjuju. 

Prilikom primene hemijskih sredstava od izuzetne je važnosti koristiti zaštitnu opremu koja će zaštiti proizvođača od negativnog uticaja sredstva po njegovo zdravlje. Takođe, potrebno je poštovati i doze primene sredstva kao i date karence. Prilikom tretiranja biljaka obratiti pažnju na vremenske uslove. Nije poželjno raditi tretiranje u najtoplijem delu dana kao ni onda kada je visoka relativna vlažnost vazduha.


Tagovi

Plamenjača paradajza Phytophthora infestans Preventivne mere Hemijska sredstva Uslovi Simptomi


Autor

Admir Hodžić

Admir Hodžić

Magistar agronomije, sa orijentacijom na ruralni razvoj, inovacije i proizvodnju zdravstveno ispravne hrane. Istražuje, analizira i deli zanimljive agro teme.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi