• Petrokemija
  • 08.02.2017. 10:30

ASN ili KAN za prvu prihranu ozimih žitarica

Blagovremena prva prihrana važna je za sve žitarice, a naročito za ječam. Izostanak ove prihrane ili kašnjenje najviše utiče na smanjenje potencijalnog prinosa zrna zbog manjeg broja klasova u žetvi.

Foto: jackmac
  • 3.344
  • 160
  • 0

Blagovremena prva prihrana važna je za sve žitarice, a naročito za ječam. Pored toga, jer ova prihrana utiče na koncentraciju hlorofila u listu, intenzivniju fotosintezu i rast biljaka. Njena ključna uloga je u formiranju primarnog i sekundarnog izdanka u korenu, koji predstavljaju produktivne vlati jer nose klas.

Izostanak ove prihrane ili kašnjenje najviše utiče na smanjenje potencijalnog prinosa zrna zbog manjeg broja klasova u žetvi.

Optimalno vreme za prvu prihranu ne može unapred da se preporuči jer zavisi od vremenskih prilika. Svakako bi trebalo izbegavati prvu prihranu po hladnom vremenu i smrznutom zemljištu kada su biljke ionako u stanju mirovanja. Temperaturni prag za kretanje vegetacije je 5ºC, a sa kretanjem vegetacije povećava se i potreba za hranivima tako da se ova temperatura smatra i granicom za sprovođenje prve prihrane.

U prvoj prihrani preporučuje se primena azotnih đubriva i to đubriva koja sadrže azot u amonijumsko-nitratnom obliku, kao što su ASN i KAN kompanije Petrokemija.

Kada odabrati ASN za prvu prihranu?

ASN je mineralno đubrivo koje sadrži 26% azota, od čega je 20% u amonijumskom obliku, a 6% u nitratnom. Uz azot sadrži i 15% sumpora rastvorljivog u vodi. Kombinacijom ovih hraniva pospešuje se njihova iskorišćenost. Poznato je da sumpor pospešuje usvajanje azota od strane biljaka, a osim toga primenom ovog proizvoda omogućuje se i oslobađanje sekundarnih hraniva u zemljištu kao što su mangan, gvožđe i bor.

ASN treba odabrati za primenu na neutralnim i alkalnim zemljištima s manjim sadržajem organske materije.

Kada odabrati KAN za prvu prihranu?

KAN sadrži 27% azota, od čega je 13,5% u amonijumskom obliku i 13,5% u nitratnom obliku. Uz azot sadrži još 6,5-8,5% kalcijuma i 4,5-5,5% magnezijuma. Kalcijum je vrlo važan zbog održavanja strukture zemljišta dok je magnezijum sastavni deo hlorofila i kao takvi korisni su i potrebni biljkama za njihov normalan rast i razvoj. S obzirom na sastav KAN ima prednost ako se primeni na kiselim zemljištima jer će kalcijum blagotvorno delovati na snižavanje kiselosti i povećanje dostupnosti hraniva biljkama.

Koju količinu đubriva primeniti u prvoj prihrani?

Količina ASN-a ili KAN-a potrebna za prvu prihranu zavisi od više faktora. Najvažniji su:

  • uzgajana kultura
  • količina padavina od setve do prve prihrane
  • izabrana sorta

Za prihranu pšenice primenjuju se veće količine đubriva nego za prihranu ječma i drugih kultura sklonih poleganju. Isto tako ukoliko je palo više padavina u periodu nakon setve pa do prve prihrane đubrenje mora biti pojačano. Ukoliko je izabrana sorta otporna na poleganje takođe se može primeniti veća količina azotnog đubriva. Svakako treba naglasiti da će za prvu prihranu biti sasvim dovoljno 40-60 kg/ha azota. To bi značilo 150-220 kg/ha ASN-a ili KAN-a.

Za više informacija o prihrani ozimih žitarica obratite se kompaniji Petrokemija na jedan od niže navedenih kontakata.

Foto: jackmac34/pixabay.com


Tagovi

Petrokemija Mineralna đubriva ASN KAN Žitarice Prinosi Azot


Partner

Petrokemija d.o.o

Ilije Ognjanovića 28, 21 000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 424 472, e-mail: prodaja@petrokemija.rs web: http://www.petrokemija.rs/