• Produktna berza
 • 08.11.2019. 16:00

Direkcija za robne rezerve kupuje do 8.324.000 kg merkantilnog kukuruza

Republička direkcija za robne rezerve kupovaće merkantilni kukuruz od: fizičkih lica - nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara.

Foto: Depositphotos/jovanjaric
 • 1.284
 • 111
 • 0

Republička direkcija za robne rezerve otkupiće do 8.324.000 kg merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda domaćeg porekla.

Kupovina merkantilnog kukuruza biće obavljena posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od: fizičkih lica -nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstav, a nalaze se u aktivnom statusu. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Direkcija za robne rezerve kupuje do 12.072.000 kg merkantilnog kukuruza

Merkantilni kukuruz mora biti nezaražen biljnim bolestima 

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih  zrna, strane primese maksimalno 1%, od toga 0,5% anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena merkantilnog kukuruza je 16 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina za otkup 10, a maksimalna 1.000 tona 

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona, a maksimalna je 1.000 tona. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji obavljaće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Radi prijave Produktnoj berzi u Novom Sadu i zaključivanja ugovora sa Direkcijom, potrebno je pribaviti sledeća dokumenta:

registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

 • fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte, 
 • original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave Posredniku.

zemljoradničke zadruge: 

 • fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre
 • izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)
 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

ovlašćeni skladištari:

 • fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,
 • izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od pet dana od dana prijave na Produktnu berzu u Novom Sadu i
 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Takođe, zainteresovana aktivna registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari neophodno je da dostave i sledeću dokumentaciju: 

 • potvrdu o uskladištenju,
 • magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,
 • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca,
 • račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Prijave Produktnoj berzi od 13. novembra 

Zainteresovana registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge ili ovlašćeni skladištari Direkcije za prodaju merkantilnog kukuruza prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9 do 14 sati, počev od 13.11.2019. godine, na adresi https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2019.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/33-48-725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu, ili Produktnoj berzi na brojeve telefona: 021/ 445-413, 445-953, 443-473 i 445-406.


Tagovi

Produktna berza Otkup kukuruza Merkantilni kukuruz Republička direkcija za robne rezerve Poljoprivrednici Ratari


Autorka

Slađana Aničić

Više [+]

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.


Partner

Produktna berza A. D.

Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 443 413, e-mail: office@proberza.co.rs web: http://www.proberza.co.rs/