• Stočna hrana
  • 28.05.2019. 14:00

Kako pripremiti senažu lucerke

Jačim sušenjem (do procenta vlage od oko 55 % ili niže) dobija se senaža - hranivo koje se po svojim karakteristikama nalazi između sena i silaže. Dužina trajanja sušenja zavisi od intenziteta sunčevih zraka i može da iznosi od nekoliko sati pa do više od jednog dana. Optimalan nivo vlage onaj je kada se pri stiskanju lišća još uvek ne čuje karakterističan šuštavi zvuk.

Foto: Depositphoto/budabar
  • 201
  • 35
  • 0

Priprema sena u našim krajevima najčešće se obavlja na tradicionalni način, odnosno, prirodnim sušenjem trava na suncu. Pored ovog načina, u nešto manjoj meri zastupljna je i priprema senaže i silaže, kao i konzervisanje zelene mase. Lucerka se kod nas najčešće konzerviše sušenjem i to prirodno na suncu, na zemlji, sa ciljem dobijanja sena. 

Senaža je po svom sastavu i osobinama sličnija zelenoj masi u odnosu na seno, a postupak pripreme u manjoj meri zavisi od vremenskih uslova. U našim agroekološkim uslovima, prvi otkos lucerke najvažniji je jer se dobije i do 60% od ukupnih prinosa. U malom broju slučajeva, kod poljoprivrednika koji zalivaju livade i primenjuju mere prihranjivanja i zaštite od štetočina, godišnji prinosi zelene mase ili sena znatno su veći, a prinosi po otkosima su ravnomerniji. U takvim slučajevima dobija se pet, a ponekad i šest otkosa dok godišnja proizvodnja sena iznosi i do 20 t/ha. 

Ovakve livade koriste se šest do osam godina pa i duže, a sve to na kraju utiče da su troškovi proizvodnje hraniva (sena) značajno niži. Nasuprot tome, na parcelama gde nema zalivanja, ali ni primene agrotehnike, najčešće se u toku vegetacije dobijaju tri otkosa.

Kada početi sa košenjem i pripremama?

Košenje lucerke za senažu obavlja se u prvoj polovini dana, ali tek pošto je sunce podiglo rosu. U toku popodneva i noći, pokošena masa dovoljno provene tako da se sutradan može pristupiti prikupljanju, seckanju, prevoženju i sabijanju mase. U letnjim mesecima (julu i avgustu) masa pokošena prepodne može biti prosušena do dovoljnog nivoa suve materije već u popodnevnim časovima.

Ukoliko su vremenski uslovi nepovoljni, pokošena masa mora da provede duže vreme na zemlji u cilju provetravanja, ali to dovodi i do povećanja gubitka organske materije, a pre svega karotina. Količina pokošene mase treba da bude u okviru mogućnosti da se za što kraće vreme pokupi, usitni, preveze do objekta i sabije. U protivnom, može doći do presušivanja jednog dela pokošene mase, što ima za posledicu nanošenje štete i lošije sabijanje. Ukoliko se desi ovako nešto, preporuka je da se presušena pokošena masa skladišti prva (onaj donji sloj).

Kombajniranje provenule mase treba započeti pri nešto većem sadržaju vlage (oko 60%) jer se sa odmicanjem senažiranja, povećava procenat suve materije na polju, brže ili sporije.

Senaža od lucerke ima svoje velike prednosti

Pri proizvodnji senaže sa jednog hektara dobija se više krmiva nego kod pripreme sena i silaže. Takođe, postiže se za 30% više suve materije po jedinici površine, za 44% bolja je svarljivost proteina, odnosno u celini za 45% bolja je svarljivost suve materije nego što je slučaj kod sena od trava.

Postupak pripreme veoma je jednostavan: usitniti masu senažnim kombajnom, sačekati u zavisnosti od vremenskih uslova od nekoliko sati do 24 sata da masa provene (prosuši se) na oko 55 odsto vlage i dobro gaziti, isto kao i za silažu od kukuruza. U ovom slučaju potrebno je dodati neku ugljenohidratnu komponentu, najčešće kukuruznu prekrupu (pet do deset odsto), može i dva do tri kilograma šećera po toni zelene krme ili kupiti inokulante. Sušenjem sena dolazi do velikog gubitka proteina iz lucerke, čak i do 45 odsto najkvalitetnijih delova biljke. Lišće ostane na njivi i proizvođači na farmu uglavnom donesu čistu celulozu koja svakako ne utiče na povećanje proizvodnje mleka. 

Zašto je važan prvi otkos lucerke?

Senažiranjem ili siliranjem lucerke gubici se smanjuju i do tri puta i to predstavlja veoma dobar razlog za ovakav vid konzerviranja zelene krme, savetuju u PSSS Knjaževac. U slučaju da poljoprivrednici nemaju senažni kombajn mogu kosačicom pokositi zelenu krmu, a zatim je usitniti tarupom. Senaža od lucerke ima svoje velike prednosti u odnosu na sušenje sena, pogotovo od prvog majskog otkosa kada su česte kiše i otežano sušenje sena, a gubici hranljivih materija veliki.

Kvalitetna senaža i bez velikih ulaganja

Optimalna dužina odrezaka za pripremu senaže je 0,7 - 1,5 cm, zbog sadržaja suve materije. Na silo - kombajnu može da se nalazi i specijalni uređaj (aplikator) kojim se istovremeno iseckana masa tretira bakterijsko - enzimskim dodacima, u cilju ubrzavanja vrenja (fermentacije) i popravlja svarljivost senaže. Iseckana i tretirana masa ubacuje se u prikolicu, kojom se transportuje do objekta.

Kvalitetna senaža može da se pripremi i u horizontalnim silo - objektima koji su najzastupljeniji, bez ulaganja u specijalne i skupe građevine vertikalnog tipa. Sabijanje provenule mase za senažu vrši se gaženjem traktorima. Ukoliko se prave manji silo - objekti mora se obratiti pažnja na njegove dimenzije. Najmanja širina treba da je tri metra da bi se omogućilo nesmetano gaženje traktorima po čitavoj površini. Punjenje objekta treba vršiti postepeno, u slojevima debljine 20 - 30 centimetara.

Mogući problemi koji se javljaju

Najveći problem kod sušenja prvog otkosa za seno jesu česte kiše u maju mesecu, kao i visoka vlažnost vazduha i zemljišta. Osim toga, biljke iz prvog otkosa odlikuju se grubljim stablom i manjim učešćem lišća u ukupnoj biljnoj masi. U takvoj masi, lišće se brže suši u odnosu na stablo i lako opada, a sa njim se gubi i najhranljiviji deo biljke. 

U lišću lucerke nalazi se tri četvrtine sadržaja proteina, kao i najveći deo vitamina i minerala. Ukoliko, u međuvremenu, pada i kiša, pokošena masa ostaje na zemlji još duže, uz ispiranje najvažnijih hranljivih sastojaka. Svemu tome treba dodati i činjenicu da dugo zadržavanje pokošene mase na livadi (zbog nepovoljnih vremenskih uslova) ometa regeneraciju biljaka, a ukoliko one i prorastu kroz otkose, kasno sakupljanje sena dodatno oštećuje mlade biljke.

Zbog svih nabrojanih izazova u proizvodnji, mali poljoprivredni proizvođači već neko vreme prvi otkos lucerke konzervišu u formi silaže ili senaže. Osim prvog, često se i poslednji ili jesenji otkos lucerke silira, zato što je vreme u jesenjem periodu takođe nepovoljno za spremanje sena.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Priprema senaže senaža od lucerke Priprema hraniva Silo objekti Pokošena masa


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi